Autor Téma: Opendialog  (Přečteno 3635 krát)

Offline jarex

 • Plnoletý
 • ***
 • Příspěvků: 237
 • Karma: 5
Opendialog
« kdy: 25-06-2012, 13:25:43 »
Prosil bych o radu.

Poradil by mi prosím někdo jak donutím Opendialog aby mi vracel název adresáře? Tedy nechci po kliknutí do něj vlézt, ale chci vrátit jeho název s cestou. Díky.
D2007 Professional

Offline KarelHorky

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 299
 • Karma: 10
  • Verze Delphi: XE6, Delphi 10.2 Tokyo
Re:Opendialog
« Odpověď #1 kdy: 25-06-2012, 14:59:22 »
S pomocí OpenDialog adresář vybereš těžko, leda soubor v adresáři a z něj pak cestu pomocí ExtractFilePath. Pro otevření složek používám níže uvedenou unitu, prohledává i síťové jednotky, prostě cokoliv. Jak jsem našel, tak předávám  :) :
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. unit SelDirU;
 2.  
 3. interface
 4. uses Windows, ActiveX, ShlObj;
 5.  
 6. var
 7.   SelectDir           :string;
 8.   BrowseInfo          :TBrowseInfo;
 9.  
 10. function  SelDir(const Caption: string; const Root: WideString; const Select: string;const CreateNewDir: Boolean; const BrowseFiles: Boolean; out Directory: string): Boolean;
 11. function  BrowseCallbackProc(Wnd: HWND; uMsg: UINT;lPar, lpData: LPARAM): Integer stdcall;
 12.  
 13. implementation
 14.  
 15. uses
 16.   Forms, SysUtils;
 17.  
 18.  
 19. function SelDir(const Caption: string; const Root: WideString; const Select: string;
 20.   const CreateNewDir: Boolean; const BrowseFiles: Boolean; out Directory: string): Boolean;
 21. var
 22.   Buffer: PChar;
 23.   ItemIDList: PItemIDList;
 24.   ShellMalloc: IMalloc;
 25.   IDesktopFolder: IShellFolder;
 26.   Eaten, Flags: LongWord;
 27.   RootItemIDList: PItemIDList;
 28.   Titulek,Adrs: string;
 29. begin
 30.   Result := False;
 31.   Directory := '';
 32.   SelectDir := Select;
 33.   if Caption='' then Titulek := 'Vyberte adresár:' // nadpis
 34.                 else Titulek := Caption;
 35.   FillChar(BrowseInfo, SizeOf(BrowseInfo), 0);
 36.   if (ShGetMalloc(ShellMalloc) = S_OK) and (ShellMalloc <> nil) then begin
 37.     Buffer := ShellMalloc.Alloc(MAX_PATH);
 38.     try
 39.       if (Length(Root)>0) then begin
 40.         SHGetDesktopFolder(IDesktopFolder);
 41.         IDesktopFolder.ParseDisplayName(Application.Handle, nil, POleStr(Root), Eaten, RootItemIDList, Flags);
 42.       end
 43.       else
 44.         RootItemIDList := nil;
 45.       with BrowseInfo do begin
 46.         hwndOwner := Application.Handle;
 47.         pidlRoot := RootItemIDList;
 48.         pszDisplayName := Buffer;
 49.         lpszTitle := PChar(Titulek);
 50.         ulFlags := BIF_STATUSTEXT;
 51.         if BrowseFiles then ulFlags := ulFlags or BIF_BROWSEINCLUDEFILES
 52.                        else ulFlags := ulFlags or BIF_RETURNONLYFSDIRS;
 53.         if CreateNewDir then ulFlags := ulFlags or BIF_NEWDIALOGSTYLE;
 54.         lpfn := BrowseCallbackProc;
 55.       end;
 56.       ItemIDList := ShBrowseForFolder(BrowseInfo);
 57.       Result := ItemIDList <> nil;
 58.       if Result then begin
 59.         ShGetPathFromIDList(ItemIDList, Buffer);
 60.         ShellMalloc.Free(ItemIDList);
 61.         Adrs := Buffer;
 62.         if BrowseFiles then
 63.           Directory := Adrs
 64.         else
 65.           Directory := IncludeTrailingPathDelimiter(Adrs);
 66.       end;
 67.     finally
 68.       ShellMalloc.Free(Buffer);
 69.     end;
 70.   end;
 71.  end;
 72.  
 73. function BrowseCallbackProc(Wnd: HWND; uMsg: UINT;lPar, lpData: LPARAM): Integer stdcall;
 74.  var
 75.   Buffer  : array[0..MAX_PATH - 1] of char;
 76.   Buffer1 : array[0..MAX_PATH - 1] of char;
 77.   hStatus : HWND;
 78.   buff    : AnsiString;
 79.  const
 80.   WM_SETTEXT = $000C;
 81.  begin
 82.   case uMsg of
 83.     BFFM_INITIALIZED:
 84.       begin
 85. //        CenterWindow(Wnd);
 86.         if DirectoryExists(SelectDir) then
 87.           SendMessage(Wnd, BFFM_SETSELECTION, 1, LPARAM(SelectDir));
 88.       end;
 89.     BFFM_SELCHANGED:
 90.       begin
 91.         SHGetPathFromIDList(PItemIDList(lPar), Buffer);
 92.         if (BrowseInfo.ulFlags and BIF_NEWDIALOGSTYLE) = 0 then begin
 93.           SendMessage(Wnd, BFFM_SETSTATUSTEXT, 0, Integer(@Buffer));
 94.         end
 95.         else begin
 96.           hStatus := FindWindowEx(Wnd, 0, 'Static', nil);
 97.           if hStatus <> 0 then begin
 98.             buff := BrowseInfo.lpszTitle + #13#13 + Buffer + #0;
 99.             Move(buff[1], Buffer1, Length(buff));
 100.             SendMessage(hStatus, WM_SETTEXT, 0, Integer(@Buffer1));
 101.           end;
 102.         end;
 103.       end;
 104.   end;
 105.   Result := 0;
 106.  end;
 107.  
 108. end.
 109.  
 110.  

K.
Win10 Prof 64b, Firebird 2.5

Offline jarex

 • Plnoletý
 • ***
 • Příspěvků: 237
 • Karma: 5
Re:Opendialog
« Odpověď #2 kdy: 25-06-2012, 15:44:34 »
Super. Díky moc. Funguje.
D2007 Professional

Offline < z >

 • Administrátoři
 • Guru
 • *****
 • Příspěvků: 1205
 • Karma: 44
  • Verze Delphi: 7, 2010
Re:Opendialog
« Odpověď #3 kdy: 25-06-2012, 17:30:46 »
proc tak slozite, kdyz v Delphi je na to funkce

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. SelectDirectory('Select a directory', '', Dir)

Offline Radek Červinka

 • Administrátoři
 • Padawan
 • *****
 • Příspěvků: 3466
 • Karma: 112
  • Verze Delphi: D2007, DXE + 2 poslední
  • O Delphi v češtině
Re:Opendialog
« Odpověď #4 kdy: 25-06-2012, 22:32:20 »
Méně známá varianta je přes standardní akce (TBrowseForFolder je následníkem TCommonDialogAction). Je to více variabilní než SelectDirectory.

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. uses
 2.   StdActns;
 3.  
 4. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 5. var
 6.   sDir: string;
 7. begin
 8.   with TBrowseForFolder.Create(nil) do
 9.   begin
 10.     try
 11.       Folder := 'c:\Windows';
 12.       BrowseOptions := [
 13.         bifEditBox, bifNewDialogStyle, //bifNoTranslateTargets, bifReturnFSAncestors,
 14.         bifUseNewUI];
 15.  
 16.  
 17.       Execute; // pozor návratová hodnota Execute znamená jen že se nepodařilo akci spusti nebo tak
 18.       if Folder = '' then
 19.         Exit;
 20.  
 21.       sDir := Folder;
 22.     finally
 23.       Free;
 24.     end;
 25.   end;
 26.   ShowMessage(sDir);
 27. end;
 28.  
 29.  
Embarcadero MVP - Czech republic

Offline KarelHorky

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 299
 • Karma: 10
  • Verze Delphi: XE6, Delphi 10.2 Tokyo
Re:Opendialog
« Odpověď #5 kdy: 26-06-2012, 07:55:34 »
proc tak slozite, kdyz v Delphi je na to funkce

Nevím, jak ve vyšších verzích Delphi, ale v mém D7 dialog SelectDirectory vypadá a funguje jako z Win 95. Proto jsem hledal něco jiného a výsledek jsem uveřejnil nahoře. Ale každý ať si používá, co se mu líbí  :).
Win10 Prof 64b, Firebird 2.5

Offline Morrison

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 417
 • Karma: 12
  • Verze Delphi: D5, XE2, 10.4.2, D11
Re:Opendialog
« Odpověď #6 kdy: 27-06-2012, 15:34:20 »
Nevím, jak ve vyšších verzích Delphi, ale v mém D7 dialog SelectDirectory vypadá a funguje jako z Win 95. Proto jsem hledal něco jiného a výsledek jsem uveřejnil nahoře. Ale každý ať si používá, co se mu líbí  :).

SelectDirectory() jsou dvě verze a vysloveně zastarale vypadá jenom jedna z nich, určitě používáš tu správnou? Vyzkoušeno v D5.
SelectDirectory(Adr,[sdAllowCreate, sdPerformCreate, sdPrompt],0); // zastaraly vzhled
SelectDirectory('Vyberte adresář','',Adr); // tato vypada moderneji
« Poslední změna: 27-06-2012, 15:37:07 od Morrison »
nil

Offline < z >

 • Administrátoři
 • Guru
 • *****
 • Příspěvků: 1205
 • Karma: 44
  • Verze Delphi: 7, 2010
Re:Opendialog
« Odpověď #7 kdy: 28-06-2012, 08:43:58 »
koukal jsem na to vsechno a vsechno to jsou stejne funkce

at uz od KarelHorky "vlastni", SelectDirectory (ten druhy, ne ten stary) nebo ten TBrowseForFolder (ktery je jen v novych Delphi),
vsude je ten samy kod, jen mirne jinak vytuneny ;)