Autor Téma: zvýšená oprávnění Win8 a volaní osk.exe.  (Přečteno 732 krát)

Offline bohdan

 • Mladík
 • **
 • Příspěvků: 59
 • Karma: 2
zvýšená oprávnění Win8 a volaní osk.exe.
« kdy: 10-10-2013, 13:06:31 »
Ahoj,
nechápu proč mi win8 nechtějí pustit úlohu osk.exe (virtuální klávesnice).Pokud nastavím kompatibilitu na Win7, tak na žádné zvýšení oprávnění nekřičí a osk se z mojí aplikace normálně spustí.
V delphi mám přibližně následující kód

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. var
 2.   is64Bit : boolean;
 3.   s:string;
 4. begin
 5.   is64Bit := IsWindows64;
 6.   if (is64Bit = true) then
 7.     ChangeFSRedirection(true); // Redirect stoppen
 8.   s :='%windir%\system32\osk.exe';
 9. if Pos('%WINDIR%',uppercase(s))>0 then
 10.  s:=stringreplace(S,'%windir%',getwindir,[rfIgnoreCase,rfReplaceAll]);
 11.  
 12.   _ExecProgP('',s,'','',FProcessInfoKeyb);
 13.  
 14.   if (is64Bit = true) then
 15.     ChangeFSRedirection(false); // Redirect wieder starten
 16. end;
 17.  
 18.  
 19. procedure _ExecProgP(Cesta, SParametry, SHlaska:string;AktualniAdresar:string;var ProcessInfo: TProcessInformation);
 20. var
 21.     StartupInfo: TStartupInfo;
 22.     CestaP,AktualniAdresarP:PChar;
 23.     E:Integer;
 24. begin
 25. if (FileExists(cesta)) or (Cesta = '') then
 26. begin
 27. if Cesta = '' then
 28.  CestaP := nil else
 29.  CestaP := PChar(Cesta);
 30. if AktualniAdresar = '' then
 31.  AktualniAdresarP := nil else
 32.  AktualniAdresarP := PChar(AktualniAdresar);
 33.  
 34. with StartupInfo do
 35. begin
 36. cb:=sizeof(StartupInfo);
 37. lpReserved:=nil;
 38. lpDesktop:=nil;
 39. lpTitle:=nil;
 40. dwX:=0; dwY:=0;
 41. dwFlags:=STARTF_USESTDHANDLES;
 42. wShowWindow:=SW_SHOWDEFAULT;
 43. cbReserved2:=0;
 44. lpReserved2:=nil;
 45. end;
 46. if not (CreateProcess(CestaP,PChar(SParametry),nil,nil,false,CREATE_NEW_CONSOLE{CREATE_SEPARATE_WOW_VDM},nil,AktualniAdresarP, StartupInfo, ProcessInfo)) then
 47.  begin
 48.  E :=GetLastError();
 49.  MessageDlg('Nelze vytvo°it proces ('+Cesta+' '+SParametry+') -  Error code '+#13#10+
 50.                    SysErrorMessage(E),
 51.                 mtError, [mbOk], 0);
 52.  
 53.  end;
 54. end;
 55. end;
 56.  


Pokud to pustím jako správce je vše OK.