Databáze > Ostatní DB

Číslo riadku v SQL v Access

(1/1)

Stanislav Hruška:
Prvý select je z internetu a funguje. Neviem to použiť ak mám prepojené tabuľky


--- Kód: SQL ---SELECT A.*, (SELECT COUNT(*) FROM Evidencia WHERE A.EvidenciaID>=EvidenciaID AND rok=2011) AS RowNumber, A.RokFROM Evidencia AS AWHERE (A.Rok=2011)ORDER BY A.EvidenciaID; SELECT (SELECT COUNT(*) FROM Evidencia A WHERE EvidenciaID>=A.EvidenciaID) AS RowNumber,Evidencia.Investor, Evidencia.Nazov, Konanie.Konanie, IIf(Stanovisko.Suhlasne,"Áno","Nie") AS Suhlasne, Vybavuje.Vybavuje, SpecialistaPO.SpecialistaPOFROM Vybavuje   INNER JOIN (SpecialistaPO   RIGHT JOIN (Konanie   INNER JOIN (Evidencia   INNER JOIN Stanovisko     ON Evidencia.EvidenciaID = Stanovisko.EvidenciaID)     ON Konanie.KonanieID = Stanovisko.KonanieID)     ON SpecialistaPO.SpecialistaPOID = Stanovisko.SpecialistaPOID)     ON Vybavuje.VybavujeID = Stanovisko.VybavujeID; To mi stále vypisuje len poslednú hodnotu
Ak to priamo nepôjde, tak to viem urobiť tak, že budem s mojim selectom pracovať ako s tabuľkou - vstupný Dataset.

Mi.Chal.:
Kde máš poslední hodnotu? Jinak podmínky pro join se normálně píší pro každou tabulku, ty to máš akorát u poslední, což by vrátilo kartézský součin a to asi nebude správně.

Stanislav Hruška:
Je to Access :) On to tak vyžaduje. Je to v poriadku.
Posledná hodnota - mal som na mysli počet riadkov.

Stanislav Hruška:
Opäť sa vyjadrujem ako Tatár  :-[
Ja do toho potrebujem dostať podmienku. Napr. "WHERE rok=2011". Viď prvú ukážku.
Bez podmienky to je v poriadku.

Mi.Chal.:

--- Citace: Stanislav Hruška  29-05-2014, 08:26:38 ---Opäť sa vyjadrujem ako Tatár  :-[
Ja do toho potrebujem dostať podmienku. Napr. "WHERE rok=2011". Viď prvú ukážku.
Bez podmienky to je v poriadku.

--- Konce citace ---

normálně se dají kompinovat where i joiny, jestli to umí access nevím. Nicméně to za ON je normální podmínka, takže by tam mělo fungovat to co ve where

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi