problem comport 5 baudrate

Anketa

resil nekdo problen z komportem na nuzkou rychlost 5 baudu

se znizujici rychlosto se zvysuje prodleva pri cteni arekci na prijmana data
0 (0%)
se znizujici rychlosti dochazi k zamrznuti pocitace i kdyz necte data
0 (0%)

Celkem hlasů: 0

Hlasování ukončeno: 10-03-2017, 20:13:42

Autor Téma: problem comport 5 baudrate  (Přečteno 1986 krát)

Offline jarada

  • Nováček
  • *
  • Příspěvků: 1
  • Karma: 0
    • Verze Delphi: delphi7
problem comport 5 baudrate
« kdy: 05-03-2017, 20:13:42 »
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, CPort ;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    ComPort1: TComPort;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);

  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;
    rx : string;
 count : integer;
 timer : integer;
implementation

{$R *.dfm}

 function StringToHex(S: String): string;
var n: Integer;
begin
     Result:= '';
  for n := 1 to length (S) do
      Result:= Result+IntToHex(ord(S[n]),2);
end;

function HexToString(H: String): String;
var n: Integer;
begin
  Result:= '';
  for n := 1 to length (H) div 2 do
    Result:= Result+Char(StrToInt('$'+Copy(H,(n+1)*2+1,2)));
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
comport1.CustomBaudRate := 5;
comport1.BaudRate:=brcustom;
comport1.Port:='COM1';
comport1.Open;

end;

procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
begin
         memo1.Lines.Add(inttostr(comport1.ReadStr(rx,count)));
 end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
      comport1.Close;
      application.Terminate;
end;

end.

 

S rychlou odpovědí můžete používat BB kódy a emotikony jako v běžném okně pro odpověď, ale daleko rychleji.

Upozornění: do tohoto tématu bylo naposledy přispěno před 120 dny.
Zvažte prosím založení nového tématu.

Jméno: E-mail:
Ověření:
Datový typ v Delphi, který má True a False: