Databáze > Obecné

Pomoc s SQL - karteziánsky súčin

(1/1)

Stanislav Hruška:
Mám tabuľku predpisov B a tabuľku faktúr INS, kde užívateľ určuje ako sa bude náklad deliť podľa podúčtov. Tabuľky SF a LF (Landlord_Flat) sú spojovacie tabuľky pre väzby M:N.
Problém robí hrubo vyznačená väzba FKSubaccounts. Správne by som mal mať dve väzby. A to ešte podľa FKServiceParameters.
Parametre 2 a 3 nemajú vplyv na výsledok, ale majú mať uvedené hodnoty.
Druhý obrázok ukazuje podúčty, ktoré sú podľa úrovne 0. A ja potrebujem získať byty 1 a 3, ktoré nie sú zahrnuté v podúčtoch, ale majú vystavený predpis.

Mám obavy, že to je neriešiteľné.

Stanislav Hruška:
Došiel som k záveru, že musím do tabuľky predpisov doplniť hodnotu FKSubaccounts. Nadšený nie som. Jedná sa o suverénne najdlhšiu tabuľku aplikácie. No inú možnosť nevidím.

Stanislav Hruška:
Nenachádzam na seba dosť správnych slov.

Ak pri definícii podúčtu doň nezaradím nejaký byt, tak inde nemám žiadnu možnosť to zmeniť. A taký pokus je už z podstaty volovina. Neexistuje k tomu žiadna logika. Preto aj doplnenie poľa FKSubacconts do tabuľky DEPOSTIS je nezmysel.

Ja som si len vytvoril fiktívnu logiku v hlave.
To čo som chcel riešiť v jednom kroku sú v skutočnosti dve samostatné spolu nijako nesúvisiace úlohy.

Ale jeden klad to má. Vnikol som trocha hlbšie do problematiky SQL ;) . Až nato, že mi to trvalo trochu dlhšie.
 

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi