Autor Téma: API pro slovenské ICO  (Přečteno 261 krát)

Offline Radek Červinka

 • Administrátoři
 • Padawan
 • *****
 • Příspěvků: 2275
 • Karma: 101
  • Verze Delphi: D5,D2007, DXE, DXE2 + 2 poslední (Tokyo)
  • O Delphi v češtině
API pro slovenské ICO
« kdy: 15-03-2019, 11:02:12 »
Ahoj,

není nekde na webu moznost API pro Slovenské ICO? Jako po zavolání API se slovenským ICO mi to vrátí nějaké aspon zakladní informace o firme?

Dříve jsem používal edata.sk, ale to zmizelo.

Našel jsem https://zvarik.cz/cs/api-udaje-firem-cr-sk , https://github.com/lubosdz/parser-orsr/blob/master/ConnectorOrsr.php

ale třeba má někdo lepší tip. Parsovat slovenský OR se mi moc nechce :-)
Embarcadero MVP - Czech republic

Offline bohdan

 • Mladík
 • **
 • Příspěvků: 57
 • Karma: 2
Re:API pro slovenské ICO
« Odpověď #1 kdy: 15-03-2019, 14:34:42 »

Offline xnukes

 • Plnoletý
 • ***
 • Příspěvků: 130
 • Karma: 2
 • Strength Through Unity, Unity Through Faith.
  • Verze Delphi: Rad Studio XE8
  • Bludspeed s.r.o.
Re:API pro slovenské ICO
« Odpověď #2 kdy: 18-03-2019, 07:24:03 »
něco jsem kdysi psal, je to funkční , používá to jednu api z webu apilayer.net a funguje to pouze na DIC .. ale jeste to bude mit nejake mouchy, tak snad ti to k necemu bude :)
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. {* VatlayerAPI for Delphi
 2.  * Author: Lukas Vlcek
 3.  * E-mail: xnukes@gmail.com
 4.  
 5. Usage:
 6.  
 7. var
 8.   Data: TVatlayerValidateObj;
 9. begin
 10.   with TVatlayerAPI.Create do
 11.   begin
 12.     Data := GetVatInfo('LU26375245'); // Here is content of company :-)
 13.   end;
 14. end;
 15.  
 16. *}
 17.  
 18. unit VatlayerAPI;
 19.  
 20. interface
 21.  
 22. uses
 23.   System.JSON, IdHTTP, SysUtils, StrUtils, Types, Dialogs, Classes, Character;
 24.  
 25. const VATLAYER_BASE = 'http://apilayer.net/api/';
 26. const VATLAYER_APIKEY = '7e58515c70f1e4f2e1bda90070eb8266';
 27. const VATLAYER_ENDPOINT_VALIDATE = 'validate';
 28.  
 29. type
 30.   TVatlayerValidateObj = class(TObject)
 31.     private
 32.       Valid: Boolean;
 33.       Database: string;
 34.       FormatValid: Boolean;
 35.       Query: string;
 36.       CountryCode: string;
 37.       VatNumber: string;
 38.       CompanyName: string;
 39.       CompanyAddress: string;
 40.       procedure Split(Input: string; var OutputStrings: TStringList);
 41.     public
 42.       function GetCompanyName: string;
 43.       function GetCompanyCity: string;
 44.       function GetCompanyAddress: string;
 45.       function GetCompanyZip: string;
 46.     published
 47.       property IsValid: Boolean read Valid;
 48.       property IsFromatValid: Boolean read FormatValid;
 49.   end;
 50.   TVatlayerAPI = class(TObject)
 51.     private
 52.       function GetUrlContent(Url: string): string;
 53.       function GetVatlayerValidateData(VatNumber: string): TJSONObject;
 54.     public
 55.       function GetVatInfo(VatNumber: string): TVatlayerValidateObj;
 56.   end;
 57.  
 58. implementation
 59.  
 60. // TVatlayerValidateObj
 61.  
 62. procedure TVatlayerValidateObj.Split(Input: string; var OutputStrings: TStringList);
 63. var
 64.   Parts: TStringDynArray;
 65.   I: Integer;
 66. begin
 67.   Parts := SplitString(Input, #13#10);
 68.   for I := 0 to Length(Parts) - 1 do
 69.     OutputStrings.Add(Parts[I]);
 70. end;
 71.  
 72. function TVatlayerValidateObj.GetCompanyName: string;
 73. begin
 74.   Result := Self.CompanyName;
 75. end;
 76.  
 77. function TVatlayerValidateObj.GetCompanyCity: string;
 78. var
 79.   Parsing: TStringList;
 80. begin
 81.   Parsing := TStringList.Create;
 82.   Split(AnsiString(Self.CompanyAddress), Parsing);
 83.   if Parsing.Count > 0 then
 84.   begin
 85.     if Parsing.Count = 2 then
 86.       Result := Parsing[1];
 87.     if Parsing.Count = 3 then
 88.       Result := Parsing[2];
 89.   end;
 90. end;
 91.  
 92. function TVatlayerValidateObj.GetCompanyAddress: string;
 93. var
 94.   Parsing: TStringList;
 95. begin
 96.   Parsing := TStringList.Create;
 97.   Split(AnsiString(Self.CompanyAddress), Parsing);
 98.   if Parsing.Count > 0 then
 99.   begin
 100.     if Parsing.Count = 2 then
 101.       Result := Parsing[0];
 102.     if Parsing.Count = 3 then
 103.       Result := Parsing[0] + ', ' + Parsing[1];
 104.   end;
 105. end;
 106.  
 107. function TVatlayerValidateObj.GetCompanyZip: string;
 108. var
 109.   Parsing: TStringList;
 110. begin
 111.   Parsing := TStringList.Create;
 112.   Split(AnsiString(Self.CompanyAddress), Parsing);
 113.   if Parsing.Count > 0 then
 114.   begin
 115.     if Parsing.Count = 2 then
 116.       Result := Parsing[1];
 117.     if Parsing.Count = 3 then
 118.       Result := Parsing[2];
 119.     if AnsiPos(' ', Result) > 0 then
 120.     begin
 121.       if IsNumber(Result, AnsiPos(' ', Result) + 1) then
 122.       begin
 123.         Result := Result.Substring(0, AnsiPos(' ', Result) + 2);
 124.       end
 125.       else
 126.       begin
 127.         Result := Result.Substring(0, AnsiPos(' ', Result));
 128.       end;
 129.     end
 130.     else
 131.     begin
 132.       Result := '';
 133.     end;
 134.   end;
 135. end;
 136.  
 137. // TVatlayerAPI
 138.  
 139. function TVatlayerAPI.GetUrlContent(Url: string): string;
 140. var
 141.   IdHTTP1: TIdHTTP;
 142. begin
 143.   IdHTTP1 := TIdHTTP.Create;
 144.   Result := IdHTTP1.Get(Url);
 145.   IdHTTP1.Destroy;
 146. end;
 147.  
 148. function TVatlayerAPI.GetVatlayerValidateData(VatNumber: string): TJSONObject;
 149. var
 150.   VatlayerURLContent: string;
 151. begin
 152.   try
 153.     VatlayerURLContent := GetUrlContent(VATLAYER_BASE + VATLAYER_ENDPOINT_VALIDATE + '?' + 'access_key=' + VATLAYER_APIKEY + '&vat_number=' + VatNumber);
 154.     Result := TJSONObject.ParseJSONValue(VatlayerURLContent) as TJSONObject;
 155.     if Result = nil then
 156.       raise Exception.Create('Error parsing JSON');
 157.   except on E: Exception do
 158.     ShowMessage('Error VatlayerAPI:' + sLineBreak + E.ClassName + sLineBreak + E.Message);
 159.   end;
 160. end;
 161.  
 162. function TVatlayerAPI.GetVatInfo(VatNumber: string): TVatlayerValidateObj;
 163. var
 164.   JsonObj: TJSONObject;
 165. begin
 166.   Result := TVatlayerValidateObj.Create;
 167.  
 168.   JsonObj := GetVatlayerValidateData(VatNumber);
 169.  
 170.   if Assigned(JsonObj.GetValue('error')) then
 171.   begin
 172.     ShowMessage((JsonObj.GetValue('error') as TJSONObject).GetValue('info').Value);
 173.   end
 174.   else
 175.   begin
 176.     Result.Valid := StrToBool(JsonObj.GetValue('valid').Value);
 177.     Result.Database := JsonObj.GetValue('database').Value;
 178.     Result.FormatValid := StrToBool(JsonObj.GetValue('format_valid').Value);
 179.     Result.Query := JsonObj.GetValue('query').Value;
 180.     Result.CountryCode := JsonObj.GetValue('country_code').Value;
 181.     Result.VatNumber := JsonObj.GetValue('vat_number').Value;
 182.     Result.CompanyName := JsonObj.GetValue('company_name').Value;
 183.     Result.CompanyAddress := JsonObj.GetValue('company_address').Value;
 184.   end;
 185. end;
 186.  
 187. end.
 188.  
Strength Through Unity, Unity Through Faith.