FreePascal (FPC) a Lazarus > Obecné

Lazarus na raspberry - ListBox

(1/1)

BigSandy:
Dobrý den.
Pod windows ok.
Přes raspi mi to děla toto.


Nenajde se tu někdo, kdo použivá a poradí?
Jak se zbavim těch mezer?
Jsem i zkoušel Style nastavit na lbOwnerDrawFixed a ItemHeight.
To už se však se mnou vůbec nebavi a text se nevykresluje.

BigSandy:
Takže style nastavit na lbOwnerDrawFixed a ItemHeight velikost, a pak


--- Kód: ---procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
  ARect: TRect; State: TOwnerDrawState);
begin
  with (Control as TListBox).Canvas do begin
    Brush.Style := bsSolid;
    if not ListBox1.Selected[Index] then begin
       Brush.Color := clWhite
    end else begin
       Font.Color := clWhite;
    end;
    FillRect(aRect);
    Brush.Style := bsClear;
    TextOut(aRect.Left, aRect.Top, (Control as TListBox).Items[Index]);
  end;
--- Konec kódu ---
I když nechapu, proč to musím nechat v tom DrawItem překreslovat, ale funguje to. ;D

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi