Autor Téma: JCl filemapping Timer1Timer access violation error  (Přečteno 788 krát)

Offline vangog

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 380
 • Karma: 0
  • Verze Delphi: 7
JCl filemapping Timer1Timer access violation error
« kdy: 06-11-2019, 09:59:08 »
Na Delphi 7 jsem si nainstaloval JCL. Jeden z příkladů obsahuje složku windows/filemapping a soubor MapTestForm:

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. unit MapTestForm;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6.   Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 7.   StdCtrls, ExtCtrls, JclFileUtils;
 8.  
 9. type
 10.   TTestForm = class(TForm)
 11.     mmData: TMemo;
 12.     Label1: TLabel;
 13.     edFile: TEdit;
 14.     edMap: TEdit;
 15.     odFile: TOpenDialog;
 16.     Label3: TLabel;
 17.     cmdFile: TButton;
 18.     cmdGo: TButton;
 19.     cmdWrite: TButton;
 20.     cbTime: TComboBox;
 21.     Timer1: TTimer;
 22.     Label5: TLabel;
 23.     Memo1: TMemo;
 24.     procedure cmdFileClick(Sender: TObject);
 25.     procedure FormCreate(Sender: TObject);
 26.     procedure cmdGoClick(Sender: TObject);
 27.     procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 28.     procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 29.     procedure cbTimeChange(Sender: TObject);
 30.     procedure cmdWriteClick(Sender: TObject);
 31.   private
 32.     FMap: TJclCustomFileMapping;
 33.     FView: TJclFileMappingView;
 34.   public
 35.     { Public declarations }
 36.   end;
 37.  
 38. var
 39.   TestForm: TTestForm;
 40.  
 41. implementation
 42.  
 43. {$R *.DFM}
 44.  
 45. uses
 46.   JclAnsiStrings,
 47.   MapWriteForm;
 48.  
 49. procedure TTestForm.cmdFileClick(Sender: TObject);
 50. begin
 51.   if odFile.Execute then
 52.     edFile.Text := odFile.Files[0];
 53. end;
 54.  
 55. procedure TTestForm.FormCreate(Sender: TObject);
 56. begin
 57.   cbTime.ItemIndex := 0;
 58. end;
 59.  
 60. procedure TTestForm.cmdGoClick(Sender: TObject);
 61. var
 62.   ViewIndex: Integer;
 63. begin
 64.   if edFile.Text <> '' then
 65.   begin
 66.     FMap := TJclFileMapping.Create(edFile.Text, fmOpenReadWrite, edMap.Text, PAGE_WRITECOPY, 0, nil);
 67.     ViewIndex := FMap.Add(GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, GetFileSize(TJclFileMapping(FMap).FileHandle, nil), 0);
 68.     FView := FMap.Views[ViewIndex];
 69.   end
 70.   else
 71.   begin
 72.     FMap := TJclSwapFileMapping.Create(edMap.Text, PAGE_WRITECOPY, 4096, nil);
 73.     ViewIndex := FMap.Add(GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 4096, 0);
 74.     FView := FMap.Views[ViewIndex];
 75.   end;
 76.   cmdGo.Enabled := False;
 77.   cmdWrite.Enabled := True;
 78.   Timer1.Enabled := True;
 79.   Timer1Timer(Self);
 80. end;
 81.  
 82. procedure TTestForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 83. begin
 84.   FView.Free;
 85.   FMap.Free;
 86. end;
 87.  
 88. procedure TTestForm.Timer1Timer(Sender: TObject);
 89. var
 90.   S: AnsiString;
 91.   L: Cardinal;
 92. begin
 93.   mmData.Clear;
 94.  
 95.   SetLength(S, 4096);
 96.   FView.Position := 0;
 97.   L := FView.Read(S[1], 4096);
 98.   if L > 0 then
 99.   begin
 100.     StrResetLength(S);
 101.     mmData.Lines.Text := string(S);
 102.   end;
 103. end;
 104.  
 105. procedure TTestForm.cbTimeChange(Sender: TObject);
 106. begin
 107.   Timer1.Interval := (cbTime.ItemIndex + 1) * 1000;
 108. end;
 109.  
 110. procedure TTestForm.cmdWriteClick(Sender: TObject);
 111. var
 112.   S: AnsiString;
 113. begin
 114.   WriteForm := TWriteForm.Create(Self);
 115.   WriteForm.ShowModal;
 116.   S := AnsiString(WriteForm.mmWrite.Lines.Text);
 117.   if Length(S) > 0 then
 118.   begin
 119.     FView.Position := 0;
 120.     FView.Write(S[1], Length(S));
 121.   end;
 122. end;
 123.  
 124. end.
 125.  

Když to spustím, zadám soubor wav, který chci otevřít, zmáčknu tlačítko Go, tak mi program hlásí chybu Access Violation na řádku s Timer1Timer(Self);. Můžete mi vysvětlit v čem je chyba a jak to opravit, rozjet?

Případně vysvětlit co se od tohoto skriptu vlastně očekává (co má program dělat).
« Poslední změna: 06-11-2019, 10:16:19 od vangog »

Offline vangog

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 380
 • Karma: 0
  • Verze Delphi: 7
Re:JCl filemapping Timer1Timer access violation error
« Odpověď #1 kdy: 06-11-2019, 10:38:45 »
Blíže jsem zjistil, že ta chyba nastane na řádku:
L := FView.Read(S[1], 4096);

Offline Radek Červinka

 • Administrátoři
 • Padawan
 • *****
 • Příspěvků: 2754
 • Karma: 105
  • Verze Delphi: D2007, DXE + 2 poslední
  • O Delphi v češtině
Re:JCl filemapping Timer1Timer access violation error
« Odpověď #2 kdy: 06-11-2019, 13:08:14 »
Případně vysvětlit co se od tohoto skriptu vlastně očekává (co má program dělat).

Pokud je zadany soubor, tak nacte az prvnich 4096 byte a zobrazi je v memo.
Existuje ten tvuj wav? Program jsem nezkousel, D7 nemam, ale ve vyssich verzi pouzivam TJclAnsiMappedTextReader
Embarcadero MVP - Czech republic