Delphi > FireDAC

Nastavenie parametra - chyba expecting explicit transaction start

(1/1)

Stanislav Hruška:

To Delphi mi nedopraje pokojnú mladosť.
--- Kód: ---  FQryGroupRightsIns.ParamByName('IDUSERGROUPS_USERRIGHTS').AsInteger := NewPrimaryKey;
--- Konec kódu ---

--- Citace ---Project JasotSVB.exe raised exception class EIBNativeException with message '[FireDAC][Phys][FB]invalid transaction handle (expecting explicit transaction start)'.
--- Konce citace ---
Lenže pri požadovanej akcii nemusí byť aktívna transakcia. Aj keď použijem StartTransaction, tak sa nič nezmení.
Reštartoval som PC aj znovu vytvoril transakciu. Nepomohlo.

Stanislav Hruška:
Klasika, problém objavím po odoslaní príspevku. Chyba bola vo funkcii NewPrimaryKey

--- Kód: ---function NewPrimaryKey: Integer;
begin
  dtmdBasic.conFOC.Transaction.StartTransaction;  //  Doplnené. Doteraz to fungovalo.
  try
    Result := dtmdBasic.conFOC.ExecSQLScalar('SELECT GEN_ID(COMMON_ID, 1) AS PK'+
    ' FROM RDB$DATABASE');
    Assert(Result > 0, '  PrimaryKey: PKey = 0  ');
  ...
end;
--- Konec kódu ---

Stanislav Hruška:
Upresňujem chybu, aby sa s tým druhý netrápili.
V minulosti som musel manipulovať s TFDConnection a nemalo definované Transaction. Teraz som mu najprv priradil zlú transakciu. Bez automatického spustenia sa. Preto som tam musel doplniť StartTransaction.

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi