PHP a RadPHP > Obecné

Grafy z vyčtených hodnot

(1/1)

Kony:
Ahoj, snažím se dělat grafy pomocí vyčtených hodnot, ale pořád mi funguje vyčtení pouze jednoho grafu z jedné tabulky, jakmile se snažím vyčítat další tabulky tak mi to nechce fungovat....

PHP

--- Kód: ---<?php
$connect = mysqli_connect("localhost", "kony", "XXXX", "Domacnost");
$query_venku = "SELECT * FROM dht_venku ORDER by ID DESC LIMIT 144";
$result_venku = mysqli_query($connect, $query_venku);
$chart_data_venku = '';
while($row_venku = mysqli_fetch_array($result_venku))
{
$chart_data_venku .= "{ timestamp:'".$row_venku["timestamp"]."',teplota_venku:".$row_venku["teplota"].", vlhkost:".$row_venku["vlhkost"].", tlak:".$row_venku["tlak"]."}, ";
}
$chart_data_venku = substr($chart_data_venku, 0, -2);

$query_obyvak = "SELECT * FROM dht_obyvak ORDER by ID DESC LIMIT 144";
$result_obyvak = mysqli_query($connect, $query_obyvak);
$chart_data_obyvak = '';
while($row_obyvak = mysqli_fetch_array($result_obyvak))
{
$chart_data_obyvak .= "{ timestamp:'".$row_obyvak["timestamp"]."',teplota:".$row_obyvak["teplota"].", vlhkost:".$row_obyvak["vlhkost"].", tlak:".$row_obyvak["tlak"]."}, ";
}
$chart_data_obyvak = substr($chart_data_obyvak, 0, -2);

$query_pokojik = "SELECT * FROM dht_pokojik ORDER by ID DESC LIMIT 144";
$result_pokojik = mysqli_query($connect, $query_pokojik);
$chart_data_pokojik = '';
while($row_pokojik = mysqli_fetch_array($result_pokojik))
{
$chart_data_pokojik .= "{ timestamp:'".$row_pokojik["timestamp"]."',teplota_pokojik:".$row_pokojik["teplota"].", vlhkost:".$row_pokojik["vlhkost"].", tlak:".$row_pokojik["tlak"]."}, ";
}
$chart_data_pokojik = substr($chart_data_pokojik, 0, -2);
?>

--- Konec kódu ---
A zobrazení mám pomocí scriptu :

--- Kód: ---<script>
 Morris.Line({
 element : 'myfirstchart',
 data:[<?php echo $chart_data_venku; ?>],
 xkey:'timestamp',
 ykeys:['teplota_venku'],
 labels:['Teplota'],
 ymax:'auto',
 ymin:'auto',
 hideHover:'auto',
 stacked:true
});
</script>
<script>
Morris.Line({
element : 'myfirstchart2',
 data:[<?php echo $chart_data_pokojik; ?>],
 xkey:'timestamp',
 ykeys:['teplota_pokojik'],
 labels:['Teplota'],
 ymax:'auto',
 ymin:'auto',
 hideHover:'auto',
stacked:true
});
</script>
--- Konec kódu ---

Ale vždy mě funguje pouze data z venku.... Snažil jsem se aby se mi zobrazovali obě teploty v jednom grafu, ale to mi taky nechce fungovat ale to si právě myslím, že to mám špatně už na začátku jak vyčítám data z DB

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi