Autor Téma: Firemonkey - umístění aplikace do popředí  (Přečteno 2625 krát)

Offline age.new

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 343
 • Karma: 0
Firemonkey - umístění aplikace do popředí
« kdy: 21-09-2020, 15:31:47 »
Vážená komunito,

narazil jsem na problém, který u VCL není, pouze u Firemonkey. Pomocí Mutex si hlídám, zda již aplikace běží (povoluji jen jednu instanci). Pokud ano, získám její handle a snažím se ji umístit do popředí. Z nějakého důvodu posunutí do popředí nefunguje. Zkoušel jsem více způsobů nalezených na netu (např. ShowWindow atd.), ale prostě nic nefunguje. Handl aplikace existuje. Napadá někoho proč?

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. var
 2.   Mutex: THandle;
 3.   H: HWND;
 4. begin
 5.   Mutex := CreateMutex(nil, true, PChar('MyApp'));
 6.   try
 7.     if (Mutex <> 0) and (GetLastError = 0) then
 8.     begin
 9.       Application.Initialize;
 10.       Application.CreateForm(TFormMain, FormMain);
 11.       Application.Run;
 12.     end
 13.     else
 14.     begin
 15.       H := FindWindow(nil, PChar('MyApp'));
 16.       if H <> 0 then
 17.       begin
 18.         BringWindowToTop(H);
 19.         SetForegroundWindow(H);
 20.       end
 21.       else TDialogService.MessageDialog('Application is already running!', TMsgDlgType.mtError, [TMsgDlgBtn.mbOK], TMsgDlgBtn.mbOK, 0, nil);
 22.     end;
 23.   finally
 24.     if Mutex <> 0 then CloseHandle(Mutex);
 25.   end;
 26.  


Děkuji.

Offline KarelHorky

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 285
 • Karma: 10
  • Verze Delphi: XE6, Delphi 10.2 Tokyo
Re:Firemonkey - umístění aplikace do popředí
« Odpověď #1 kdy: 22-09-2020, 12:40:37 »
Abych se seznámil s Firemonkey, tak jsem si někdy okolo roku 2014 v Delphi XE5 vytvořil aplikaci pro odpočet času. Po vypršení času se aplikace měla aktivovat a ukázat nastavené hlášení. Měl jsem stejný problém, aktivovat aplikaci do popředí. Podařilo se mi tehdy najít řešení, v podstatě šlo o to, zjistit handle aplikace, ne hlavního okna:

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. var
 2.   hAppHandle: hwnd;
 3.  
 4. function EnumWindowCallback(hWnd: hWnd; lParam: lParam): BOOL; stdcall;
 5.  
 6.  
 7. implementation
 8.  
 9. {$R *.fmx}
 10.  
 11. function EnumWindowCallback(hWnd: hWnd; lParam: lParam): BOOL; stdcall;
 12. const
 13.   FMXClassName = 'TFMAppClass';
 14. var
 15.   ProcessID: DWORD;
 16.   ClassName: string;
 17.   ClassNameLength: NativeInt;
 18. begin
 19.   // XE4 (possibly others) has a phantom TFMAppClass window
 20.   if (GetWindowThreadProcessId(hWnd, ProcessID) = GetCurrentThreadId) and
 21.     (ProcessID = GetCurrentProcessId) then
 22.   begin
 23.     // Thanks to the ubiquitous David Heffernan... http://stackoverflow.com/questions/7096542/collect-all-active-window-class-names
 24.     SetLength(ClassName, 256);
 25.     ClassNameLength := GetClassName(hWnd, PChar(ClassName), Length(ClassName));
 26.     if ClassNameLength = 0 then
 27.       RaiseLastOSError;
 28.     SetLength(ClassName, ClassNameLength);
 29.     if ClassName = FMXClassName then
 30.     begin
 31.       // Found. store and return false to stop enumerating
 32.       hAppHandle := hWnd;
 33.       Exit(False);
 34.     end;
 35.   end;
 36.   Result := True; // Fallthrough, keep iterating
 37. end;
 38.  
 39.  
 40. procedure TwndCasovac5.Blikni;
 41. begin
 42.   if IsIconic(hAppHandle) then begin
 43.     ShowWindow(hAppHandle, SW_SHOWNOACTIVATE);
 44.   end;
 45.   SetWindowPos(hAppHandle, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0,
 46.                SWP_NOMOVE or SWP_NOACTIVATE or SWP_NOSIZE);
 47.   SetWindowPos(hAppHandle, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0,
 48.                SWP_NOMOVE or SWP_NOACTIVATE or SWP_NOSIZE);
 49. end;
 50.  
 51. procedure TwndCasovac5.FormCreate(Sender: TObject);
 52. begin
 53.     // find app handle
 54.   EnumWindows(@EnumWindowCallback, 0);
 55. end;
 56.  
Ve FormCreate se zjistí handle aplikace. Pak se nějak spustí časovač a až vyprší čas, zavolá se procedura Blikni a ta dostane okno do popředí.
Aplikace je funkční dodnes, ale nevím, jestli v aktuálních Delphi půjde zkompilovat a bude fungovat. Víc ti k tomu neřeknu, protože ve Firemonkey jsem už nic dalšího nedělal.
K.
Win10 Prof 64b, Firebird 2.5

Offline age.new

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 343
 • Karma: 0
Re:Firemonkey - umístění aplikace do popředí
« Odpověď #2 kdy: 24-09-2020, 10:26:56 »
Áha ... to vyzkouším. Děkuji.