Autor Téma: D5 prosím o ověření chyby TeeChart  (Přečteno 169 krát)

Offline Morrison

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 307
 • Karma: 12
  • Verze Delphi: D5, XE2, 10.4
D5 prosím o ověření chyby TeeChart
« kdy: 04-12-2020, 07:38:30 »
Prosím majitele Delphi 5 o ověření chyby v komponentě TChart (resp. Series).
Testovací projekt přikládám. Je to zcela primitivní:

Unit1.dfm
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. object Form1: TForm1
 2.   Left = 27
 3.   Top = 124
 4.   Width = 496
 5.   Height = 404
 6.   Caption = 'Form1'
 7.   Color = clBtnFace
 8.   Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 9.   Font.Color = clWindowText
 10.   Font.Height = -11
 11.   Font.Name = 'MS Sans Serif'
 12.   Font.Style = []
 13.   OldCreateOrder = False
 14.   PixelsPerInch = 96
 15.   TextHeight = 13
 16.   object Chart1: TChart
 17.     Left = 24
 18.     Top = 16
 19.     Width = 400
 20.     Height = 250
 21.     BackWall.Brush.Color = clWhite
 22.     BackWall.Brush.Style = bsClear
 23.     Title.Text.Strings = (
 24.       'TChart')
 25.     TabOrder = 0
 26.     object Series1: TLineSeries
 27.       Marks.ArrowLength = 8
 28.       Marks.Visible = False
 29.       SeriesColor = clRed
 30.       Pointer.InflateMargins = True
 31.       Pointer.Style = psRectangle
 32.       Pointer.Visible = False
 33.       XValues.DateTime = False
 34.       XValues.Name = 'X'
 35.       XValues.Multiplier = 1
 36.       XValues.Order = loAscending
 37.       YValues.DateTime = False
 38.       YValues.Name = 'Y'
 39.       YValues.Multiplier = 1
 40.       YValues.Order = loNone
 41.     end
 42.   end
 43.   object Button1: TButton
 44.     Left = 176
 45.     Top = 304
 46.     Width = 75
 47.     Height = 25
 48.     Caption = 'Button1'
 49.     TabOrder = 1
 50.     OnClick = Button1Click
 51.   end
 52. end
 53.  

Unit1.pas
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. unit Unit1;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6.   Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 7.   TeEngine, Series, StdCtrls, ExtCtrls, TeeProcs, Chart;
 8.  
 9. type
 10.   TForm1 = class(TForm)
 11.     Chart1: TChart;
 12.     Button1: TButton;
 13.     Series1: TLineSeries;
 14.     procedure Button1Click(Sender: TObject);
 15.   private
 16.     { Private declarations }
 17.   public
 18.     { Public declarations }
 19.   end;
 20.  
 21. var
 22.   Form1: TForm1;
 23.  
 24. implementation
 25.  
 26. {$R *.DFM}
 27.  
 28. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 29. begin
 30.   //Series1.AddXY(1, 10000);
 31.   Series1.Add(10000);
 32. end;
 33. end.
 34.  
Toto mi na dvou testovacích instalacích Delphi 5 hodí Access Violation (podle Call stacku je to ve chvíli překreslení grafu).
Nechce se mi věřit, že to není jen někde u mě, že by něco takového mohlo být opravdu chybou TeeChartu, obzvlášť když Google na tohle téma nic moc neříká.
nil

Offline Morrison

 • Hrdina
 • ****
 • Příspěvků: 307
 • Karma: 12
  • Verze Delphi: D5, XE2, 10.4
Re:D5 prosím o ověření chyby TeeChart
« Odpověď #1 kdy: 04-12-2020, 08:01:20 »
Zjistil jsem, že problém je někde v automatickém nastavení škály osy grafu. Když nastavím LeftAxis.Automatic := False a pak určím maximum osy ručně, AV se nevyskytne. Stejně ale nemůžu uvěřit tomu, že bych byl jediný, kdo na tuhle chybu přišel. Vždyť tím je v podstatě ve výchozím stavu celý TeeChart v D5 nepoužitelný.
nil