Delphi > Obecné

PAL - Local objects with unprotected calls to Free

(1/4) > >>

Stanislav Hruška:
Skoro vždy sa jedná o takýto kód. Neviem čo tu vlastne môžem urobiť. Blok try... tu nemá význam. O ničom inom neviem.

--- Kód: Delphi ---procedure TfrmBillingRest.actPrintExecute(Sender: TObject);var  oPrint: TPrintBase;begin  oPrint := TPrintBillingRest.Create;  FreeAndNil(oPrint);end;

Radek Červinka:
podle mne jde o  try finally end


--- Kód: Delphi ---  oPrint := TPrintBillingRest.Create;  try  finally  FreeAndNil(oPrint);  end; 

Stanislav Hruška:
Medzitým, aj teraz, som to vyskúšal. NIE je spokojný.

Stanislav Hruška:
Odpovedali, že v takom prípade by nemali upozorňovať.

Stanislav Hruška:
Tak mi prišlo na um či sa dá a je to čisté, aby sa objekt sám zničil.
Už podľa názvu je zrejmé, že jeho úlohou je zobraziť zostavu. Po uzatvorení zostavy končí - ničím ho. Môj kód by sa zminimalizoval na:
--- Kód: Delphi ---TPrintBillingRest.Create;

Navigace

[0] Seznam témat

[#] Další strana

Přejít na plnou verzi