Autor Téma: TIBCTable nemá vlastnosť Indexes. Čím to nahradiť  (Přečteno 89 krát)

Offline Stanislav Hruška

 • Padawan
 • ******
 • Příspěvků: 6690
 • Karma: 44
  • Verze Delphi: W10 + D11.1

Je to kontrola údajov na jedinečnosť/unique. Pred vyvolaním Post. Alebo mi navrhnite iné riešenie.
Mám nasledujúcu funkciu pre FireDAC. Teraz to potrebujem pre IBCDAC.
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. function TjstIBCNavigator.CompositeUniqueIndexOK: Boolean;
 2. const  Prefix = 'UQ_';
 3. var
 4.   Fields, sSelect: string;
 5.   I, Idx: Integer;
 6. begin
 7.   var lstField := TStringList.Create;
 8.   var Qry := TIBCQuery.Create(nil);
 9.   Qry.Connection := FIBCTable.Connection;  Qry.Transaction := FIBCTable.Transaction;
 10. l
 11.   try
 12.     for var FDIndex := 0 to FIBCTable.Indexes.Count - 1 do
 13.     begin
 14.       if Copy(FIBCTable.Indexes[FDIndex].Name, 1, Length(Prefix)) = Prefix then
 15.       begin
 16.         Fields := FIBCTable.Indexes[FDIndex].Fields;
 17.         Idx := FindDelimiter(';', Fields, 1);
 18.         if Idx = 0 then Continue;
 19. l
 20.         QryText(Idx, Fields, sSelect, lstField);
 21.         Qry.SQL.Text := sSelect;
 22. l
 23.         for I := 0 to lstField.Count - 1 do
 24.           Qry.ParamByName(lstField[I]).Value := FIBCTable.FieldByName(lstField[I]).Value;
 25. l
 26.         if FIBCTable.State = dsEdit then
 27.           Qry.ParamByName('PRIMARYKEY').AsInteger := FIBCTable.Fields.Fields[0].AsInteger;
 28. l
 29.         if Qry.Active then
 30.           Qry.Refresh
 31.         else
 32.           Qry.Open;
 33. l
 34.         if not Qry.IsEmpty then
 35.         begin
 36.           var UniqueDialog := TFaultUniqueDialog.Create(FDataSource.DataSet, FPrmIDFoc, FPrmCurrentYear);
 37.           UniqueDialog.ShowFaultDialog(Serpar_AnalSerPeriod);
 38.           Exit(False);
 39.         end;
 40.       end;
 41.     end;
 42.   finally
 43.     Qry.Free;
 44.     lstField.Free;
 45.   end;
 46. l
 47.   Result := True;
 48. end;
No FIBCTable nepozná Indexes. Nepodarilo sa mi k tomu nič nájsť.
Win11 64b, Delphi 11.1, FireBird 4.01
Expert na kladenie nejasne formulovaných otázok.