Autor Téma: Vlastný Navigator - prosím o posúdenie, názory a pripomienky  (Přečteno 128 krát)

Offline Stanislav Hruška

 • Padawan
 • ******
 • Příspěvků: 6867
 • Karma: 44
  • Verze Delphi: W10 + D11.1
Celé riešenie vychádza zo štandardného DBNavigator-a
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. procedure TjstIBCNavigator.BtnClick(Index: TNavButtons);
 2. begin
 3.   FLastButton := Index;
 4.   var NotDesigning := not (csDesigning in ComponentState);
 5.   FActContinue := True;
 6. .
 7.   if NotDesigning and Assigned(FDataSource) then
 8.     FOriginalState := FDataSource.State;
 9. .
 10.   if NotDesigning and Assigned(FOnBeforeAction) then
 11.   begin
 12.     ///  Ak sa nepracuje s tabuľkou, alebo to je zložitý prípad
 13.       ///  Aktualizácia všetkých dotknutých záznamov/tabuliek
 14.       ///  Potom sa už nepokračuje ďalej
 15.     ///  Nastaviť všetky korekcie, hodnoty a pod. v Table.
 16.       ///  Viď nasledujúce kontroly, kde to už musí byť
 17.     FOnBeforeAction(Self, Index);
 18.     if not FActContinue then Exit;
 19.   end;
 20. //===============================================================
 21.   if NotDesigning and (Index = ngbPost) then
 22.   begin
 23.     ///  Základná kontrola údajov podľa TDBComponent
 24.     DoCheckData;
 25.     if not FActContinue then Exit;
 26.   end;
 27. .
 28.   if NotDesigning and Assigned(FOnNavClick) then
 29.   begin
 30.     ///  Ďalšie kontroly, ak sú potrebné, v klientovi
 31.     FOnNavClick(Self, Index);
 32.     if not FActContinue then Exit;
 33.   end;
 34. .
 35.   if NotDesigning then
 36.   begin
 37.     ///  Samotné vykonanie akcie. Tu už musí byť všetko v poriadku !!!
 38.     DoBtnClick(Index);
 39. .
 40.     if not FActContinue then
 41.       TryConnect;
 42.     if not FActContinue then Exit;
 43.   end;
 44. .
 45.   if NotDesigning and (Index in [ngbInsert, ngbEdit, ngbCancel, ngbPost, ngbDelete]) then
 46.     SetEnabledCtrlsAndFocus;
 47. .
 48.   ActiveChanged;
 49. //===============================================================
 50.   if NotDesigning and Assigned(FOnAfterChange) then
 51.   begin
 52.     ///  Finalizácia celej akcie
 53.     ///  Zápis súvisiacich záznamov
 54.       ///  Tu je k dispozícii nový PK hlavného záznamu
 55.     ///  Dodatočné nastavenie tlačidiel navigátora
 56.     ///  Pri post aktualizácia FVirtualTree
 57.     FOnAfterChange(Self, Index);
 58.     if not FActContinue then Exit;
 59.   end;
 60. .
 61.   if (FOriginalState = dsInsert) and (Index = ngbPost) and FAutoInsert then
 62.     BtnClick(ngbInsert);
 63. end;
Ďakujem
Win11 64b, Delphi 11.1, FireBird 4.01
Expert na kladenie nejasne formulovaných otázok.