Databáze > Firebird a Interbase

Dlho trvajúci dopyt - nevidím na to dôvoc

(1/1)

Stanislav Hruška:

Vie mi niekto vysvetliť toto nezmyselné správanie?
Mám dva totožné pohľady
--- Kód: ---SELECT T1N.RTITLE, T1N.DATESTART, T1N.TEAMFK1, T1N.TITLE1, T1N.MATCHID
FROM
  (SELECT R.TITLE AS RTITLE, R.DATESTART, TNA1.TEAMFK AS TEAMFK1, TNA1.TITLE AS TITLE1, M.MATCHID
  FROM MATCHES M
    INNER JOIN TEAMS T1 ON M.TEAM1FK = T1.TEAMID
    INNER JOIN TEAM_NAMES TNA1 ON TNA1.TEAMFK = T1.TEAMID
    INNER JOIN
      (SELECT MAX(N.DATEFROM) AS DATEFROM, N.TEAMFK
      FROM TEAM_NAMES N
      GROUP BY N.TEAMFK)
     TN1 ON TN1.DATEFROM = TNA1.DATEFROM AND TN1.TEAMFK = TNA1.TEAMFK
    INNER JOIN ROUNDS R ON M.ROUNDFK = R.ROUNDID
  WHERE R.SEASONFK = 8363) T1N
--- Konec kódu ---
Rozdiel je len na riadku 5, kde pre druhý pohľad je ON M.TEAM2FK. Technické údaje:

* V_T1 vráti 744 záznamov
* V_T2 vráti 743 záznamov
* Spájam ich: FROM V_T1 INNER JOIN V_T2 ON V_T2.MATCHID = V_T1.MATCHID
* V každom pohľade sú všetky MATCHID unikátne
* Po vyše 19 minútach je dopyt ukončený s výsledkom 743 záznamovČo tam pre pánajána toľko robí? Prečo?
S takým prípadom som sa ešte nestretol.

Navigace

[0] Seznam témat

Přejít na plnou verzi