Autor Téma: Listview data-TImage  (Přečteno 282 krát)

Offline petin67

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 4
 • Karma: 0
  • Verze Delphi: D7
Listview data-TImage
« kdy: 24-03-2024, 18:48:04 »
Zdravím vespolek,

mám kód, kde potřebuji zobrazovat TImage v Listwiew.
Pokud přidám položky, pak vyberu některou z nich a tlačítkem aktualizuji, tak je to ok - mění se barva obrázku.
Pokud vyberu položku např. s ID 3, tu odstraním, tak už nelze měnit barvu obrázku u položky s ID 4, ostatní ano.
Pokud vložím další položku (vloží se s volným ID 3), tak u ní nelze měnit barvu,  u ostatních včetně ID4 ano.
Poradí někdo?

Kód níže a v příloze...

Díky
Petr


Kód: Delphi [Vybrat]
 1. unit Unit1;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6.   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 7.   Dialogs, ComCtrls, ImgList, StdCtrls, ExtCtrls, Math;
 8.  
 9. type
 10.   TForm1 = class(TForm)
 11.     lv1: TListView;
 12.     btnDel1: TButton;
 13.     il1: TImageList;
 14.     mmo1: TMemo;
 15.     lbl1: TLabel;
 16.     btnAdd1: TButton;
 17.     btnRefresh1: TButton;
 18.     procedure lv1CustomDraw(Sender: TCustomListView; const ARect: TRect; var DefaultDraw: Boolean);
 19.     procedure btnDel1Click(Sender: TObject);
 20.     procedure lv1SelectItem(Sender: TObject; Item: TListItem; Selected: Boolean);
 21.     procedure btnAdd1Click(Sender: TObject);
 22.     procedure lv1Compare(Sender: TObject; Item1, Item2: TListItem; Data: Integer; var Compare: Integer);
 23.     procedure lv1CustomDrawItem(Sender: TCustomListView; Item: TListItem;
 24.       State: TCustomDrawState; var DefaultDraw: Boolean);
 25.     procedure btnRefresh1Click(Sender: TObject);
 26.   private
 27.     { Private declarations }
 28.     procedure adjustImg(item: TListItem; r: Trect);
 29.   public
 30.     { Public declarations }
 31.   end;
 32.  
 33. var
 34.   Form1: TForm1;
 35.  
 36. implementation
 37.  
 38. {$R *.dfm}
 39.  
 40. procedure TForm1.adjustImg(item: TListItem; r: Trect);
 41. var
 42.   img: TImage;
 43. begin
 44.   r.Left := r.Left + lv1.Column[0].Width;
 45.   r.Right := r.Left + lv1.Column[1].Width - 25;
 46.   img := item.Data;
 47.   img.BoundsRect := r;
 48. end;
 49.  
 50. procedure TForm1.lv1CustomDraw(Sender: TCustomListView; const ARect: TRect; var DefaultDraw: Boolean);
 51. var
 52.   i: Integer;
 53.   r: TRect;
 54.   item: TListItem;
 55. begin
 56.   for i := 0 to lv1.Items.Count - 1 do
 57.   begin
 58.     item := lv1.Items[i];
 59.     r := item.DisplayRect(drBounds);
 60.     adjustImg(item, r);
 61.   end;
 62. end;
 63.  
 64. procedure TForm1.btnDel1Click(Sender: TObject);
 65. begin
 66.   if lv1.SelCount = 1 then
 67.   begin
 68.     mmo1.Lines.Add(IntToStr(lv1.Selected.Index));
 69.     lv1.Items[lv1.Selected.Index].Data := nil;
 70.     lv1.Items[lv1.Selected.Index].Delete;
 71.     //lv1.Items.Delete(lv1.Selected.Index);
 72.   end;
 73. end;
 74.  
 75. procedure TForm1.lv1SelectItem(Sender: TObject; Item: TListItem; Selected: Boolean);
 76. var
 77.   index: Integer;
 78. begin
 79.   if lv1.SelCount = 1 then
 80.   begin
 81.     index := lv1.Selected.Index;
 82.     lbl1.Caption := 'Index: ' + IntToStr(index);
 83.   end else begin
 84.     lbl1.Caption := 'Index: --';
 85.   end;
 86. end;
 87.  
 88. procedure TForm1.btnRefresh1Click(Sender: TObject);
 89. var
 90.   img : TImage;
 91.   x : LongWord;
 92.   index : Integer;
 93. begin
 94.   if lv1.SelCount = 1 then
 95.   begin
 96.     index := lv1.Selected.Index;
 97.     img := lv1.Items.Item[index].Data;
 98.     mmo1.Lines.Add('upd index: '+IntToStr(index)+' - '+IntToStr(integer(lv1.Items.Item[index].Data)));
 99.     Randomize;
 100.     x := Random($ffffff);
 101.     img.Canvas.Brush.Color := x;
 102.     img.Canvas.FillRect(Rect(0, 0, img.Width, img.Height));
 103.   end;
 104. end;
 105.  
 106. procedure TForm1.btnAdd1Click(Sender: TObject);
 107. var
 108.   li: TListItem;
 109.   img: Timage;
 110.   r: TRect;
 111.   index, i, j, id: Integer;
 112.   x : LongWord;
 113.   test: Boolean;
 114. begin
 115.   if lv1.SelCount = 1 then begin
 116.     lv1.Items[lv1.Selected.Index].Selected := False;
 117.   end;
 118.   lv1.Items.BeginUpdate;
 119.   li := lv1.Items.Add;
 120.   index := li.Index;
 121.   for i := 1 to 50 do
 122.   begin
 123.     test := False;
 124.     for j := 0 to lv1.Items.Count - 1 do
 125.     begin
 126.       if StrToIntDef(lv1.Items[j].Caption, 0) = i then
 127.       begin
 128.         test := True;
 129.         Continue;
 130.       end;
 131.     end;
 132.     if not test then
 133.     begin
 134.       id := i;
 135.       Break;
 136.     end;
 137.   end;
 138.  
 139.   li.Caption := IntToStr(id);
 140.   li.SubItems.Add('i');
 141.   li.SubItems.Add('x');
 142.   li.SubItems.Add('y');
 143.  
 144.   r := li.DisplayRect(drBounds);
 145.   img := TImage.Create(Self);
 146.   img.Parent := lv1;
 147.   img.SendToBack;
 148.   img.Height := 30;
 149.   img.Width := 180;
 150.   li.Data := img;
 151.   img := li.data;
 152.   mmo1.Lines.Add('Add index: '+IntToStr(index)+' - '+IntToStr(integer(li.data)));
 153.   x := Random($ffffff);
 154.   img.Canvas.Brush.Color := x;
 155.   img.Canvas.FillRect(Rect(0, 0, img.Width, img.Height));
 156.   lv1.Items.EndUpdate;
 157. end;
 158.  
 159. procedure TForm1.lv1Compare(Sender: TObject; Item1, Item2: TListItem; Data: Integer; var Compare: Integer);
 160. begin
 161.   Compare := CompareValue(StrToInt(Item1.Caption), StrToInt(Item2.Caption));  //  CompareTextAsInteger(s1, s2);
 162. end;
 163.  
 164. procedure TForm1.lv1CustomDrawItem(Sender: TCustomListView;
 165.   Item: TListItem; State: TCustomDrawState; var DefaultDraw: Boolean);
 166. begin
 167.   if Item.Selected then begin
 168.     Sender.Canvas.Brush.Color := clLime;
 169.     Sender.Canvas.Font.Style := [fsBold];
 170.   end else begin
 171.     Sender.Canvas.Brush.Color := clWhite;
 172.     Sender.Canvas.Font.Style := [];
 173.   end;
 174. end;
 175.  
 176. end.
 177.  
 178.  
W10, D7