Forum Delphi.cz

Win32 a Win64 => Obecné => Téma založeno: pepak 31-12-2013, 10:13:12

Název: Seekování v rámci disku
Přispěvatel: pepak 31-12-2013, 10:13:12
Nějak nemohu přijít na to, jak přimět SetFilePointer, aby skočil na konec disku:
Kód: Delphi [Vybrat]
 1.   Handle := CreateFileW('\\.\PhysicalDrive0', GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ or FILE_SHARE_WRITE, nil, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
 2.   if Handle <> INVALID_HANDLE_VALUE then
 3.     try
 4.       LowDWORD := 0;
 5.       HighDWORD := 0;
 6.       LowDWORD := SetFilePointer(Handle, LowDWORD, @HighDWORD, FILE_END);
 7.       Writeln(Format('Delka = $%08.8x%08.8x, Error = %d', [HighDWORD, LowDWORD, GetLastError]));
 8.     finally
 9.       CloseHandle(Handle);
 10.       end;
Očekával bych, že se mi vrátí délka disku, ale ve skutečnosti dostanu chybu ERROR_INVALID_FUNCTION. To by naznačovalo, že disk je "non-seeking device", ale když zkusím nastavit pozici na 512 bajtů od začátku, tak to v pohodě projde. Pouze seekování od konce se mi nějak nedaří. Nějaký nápad, proč?
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: pepak 31-12-2013, 10:23:15
Btw., GetFileSize končí stejně. FILE_FLAG_NO_BUFFERING na to nemá vliv.
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: pepak 31-12-2013, 10:34:21
Prozatímní řešení, které se mi ale vůbec nelíbí:
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. const
 2.   FILE_DEVICE_DISK                = $00000007;
 3.   FILE_READ_ACCESS    = $0001;    // for files and pipes
 4.   METHOD_BUFFERED             = 0;
 5.   IOCTL_DISK_BASE = FILE_DEVICE_DISK;
 6.   IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO =
 7.     (IOCTL_DISK_BASE shl 16) or (FILE_READ_ACCESS shl 14) or ($0017 shl 2) or (METHOD_BUFFERED);
 8. var
 9.   LowDWORD, HighDWORD: DWORD;
 10.   BytesReturned, LastError: DWORD;
 11.   Buffer: int64;
 12. begin
 13.   if GetFileType(Handle) = FILE_TYPE_DISK then
 14.     if DeviceIoControl(Handle, IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO, nil, 0, @Buffer, Sizeof(Buffer), BytesReturned, nil) then
 15.       Result := Buffer
 16.     else
 17.       Result := -1
 18.   else
 19.     begin
 20.     LowDWORD := GetFileSize(Handle, @HighDWORD);
 21.     LastError := GetLastError;
 22.     if (LastError = NO_ERROR) or (LowDWORD <> INVALID_FILE_SIZE) then
 23.       Result := (Int64(HighDWORD) shl 32) or Int64(LowDWORD)
 24.     else
 25.       Result := -1;
 26.     end;
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: pepak 31-12-2013, 14:53:45
Koukám, že jsem trochu rychle skočil k velikosti souboru. Tím jsem chtěl říct, že pro disková zařízení nefunguje seek od konce souboru (origin=FILE_END). Seek od začátku souboru i od aktuální pozice funguje. Takže je potřeba řešit akorát SetFilePointer s FILE_END, a to se dá dobře ošetřit přes FILE_BEGIN, pokud známe velikost souboru. Tak proto jsem se najednou začal zabývat velikostí.
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: Vrtule 01-01-2014, 12:13:28
Ahoj,

nezkoušel jsi při těchto pokusech SetFilePointerEx či SetFileSizeEx? I když moc nevěřím, že by pomohly.
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: pepak 01-01-2014, 13:32:46
Zkoušel, nepomohly.
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: Vrtule 02-01-2014, 21:16:29
Když seekuješ v tom disku od konce (poslední parametr SetFilePointer je FILE_END), dáváš tam tu hodnotu posunutí zápornou? Když mrknu na MSDN, tak tam píšou, že u souboru není problém posunout se i za jeho konec, neb se v případě potřeby jeho konec posune. U disků to ale asi půjde těžko; řekl bych, že i samotné posunutí na 0 bajtů od konce už je nevalidní pozice, protože validní pozice budou od nuly do konce - 1.

Citace
It is not an error to set a file pointer to a position beyond the end of the file. The size of the file does not increase until you call the SetEndOfFile, WriteFile, or WriteFileEx function. A write operation increases the size of the file to the file pointer position plus the size of the buffer written, which results in the intervening bytes uninitialized.
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: pepak 03-01-2014, 05:10:48
Když seekuješ v tom disku od konce (poslední parametr SetFilePointer je FILE_END), dáváš tam tu hodnotu posunutí zápornou?
Tradičně se tam dává nula (skok na konec souboru). Ale pro disky nefunguje ani -1.
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: pf1957 03-01-2014, 09:07:04
Když seekuješ v tom disku od konce (poslední parametr SetFilePointer je FILE_END), dáváš tam tu hodnotu posunutí zápornou?
Tradičně se tam dává nula (skok na konec souboru). Ale pro disky nefunguje ani -1.
Ta nula se u souboru dava proto, ze se tim nastavuje  pozice pro append tj. pro zapis za konec souboru tj. pozice 1. pomyslneho bytu za koncem souboru.
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: pepak 03-01-2014, 09:33:42
To je jen terminologický rozdíl - já si pod "konec souboru" představuju "místo za posledním bajtem obsahu". Pro samotné téma threadu to není podstatné, protože seek u disků nefunguje (při použití FILE_END) pro žádný offset.
Název: Re:Seekování v rámci disku
Přispěvatel: Vrtule 03-01-2014, 12:56:19
Díval jsem se na SetFilePointer přes IDA. V zásadě se dá říci následující:

1) pro nastavení pozice se používá nativní funkce NtSetInformationFile s parametrem FilePositionInformation,
2) pokud dwMoveMethod = FILE_BEGIN, SetFilePointer jen z druhého a třetího parametru utvoří novou hodnotu pozice v "souboru" a volá NtSetInformatioNFile,
3) pokud dwMoveMethod = FILE_CURRENT, SetFilePointer použije NtQueryInformationFile s parametrem FilePositionInformation na zjištění aktuální pozice, sečte ji s hodnotami v druhém a třetím parametru a nastaví novou pozici přes NtSetInformationFile,
4) pokud dwMoveMethod = FILE_END, SetFilePointer nejprve provede NtQueryInformationFile s parametrem FileStandardInformation, čímž mj. zjistí velikost "souboru" (položka EndOfFile vrácené struktury FILE_STANDARD_INFORMATION). K velikosti přičte hodnoty druhého a třetího parametru a opět použije NtSetInformationFile.

Jelikož se nikde nenastavuje chyba na ERROR_INVALID_FUNCTION, zřejmě je vrácena právě oním voláním NtQueryInformationFile s parametrem FileStandardInformation. Což nasvědčuje tomu, že disky nepodporují IRP_MJ_QUERY_INFORMATION s FileStandardInformation, nebo je mezi jejich drivery nějaká mezivrstva, která tak činí.