Forum Delphi.cz

Databáze => Firebird a Interbase => Téma založeno: Stanislav Hruška 02-06-2021, 15:11:44

Název: Je vydaná verzia 4
Přispěvatel: Stanislav Hruška 02-06-2021, 15:11:44
Tak narýchlo zaujímavé zmeny pre základnú prácu
.

Premenované funkcie RSA_SIGN a RSA_VERIFY
Funkcie, ktorý bol vopred zavedený RSA_SIGNa RSA_VERIFYboli premenované na RSA_SIGN_HASHa RSA_VERIFY_HASHresp.
.
Časové pásmo relácie je k dispozícii v kontexte systému
SYSTEMNamespace zastavaného-in funkcie RDB$GET_CONTEXTbola rozšírená o SESSION_TIMEZONEparameter, ktorý vracia časové pásmo aktuálnu reláciu.
.
Efektívnejšia implementácia SUBSTRING pre znakovú sadu UTF-8
Vstavaná funkcia SUBSTRINGbola vylepšená, aby poskytovala lepší výkon pri volaní so vstupnými reťazcami UTF-8 .
.
Povoliť replikačným doplnkom odmietnuť aktuálnu prílohu
Rozhranie API replikačného doplnku bolo rozšírené, aby umožnilo doplnku overiť prílohu a vrátiť chybu, ak odmietne replikovať svoje zmeny.
.
Okamžité vykonanie príkazov DSQL_drop a DSQL_unprepare
Oneskorené vyhotovenie DSQL_drop a DSQL_unprepare možností na dsql_free_statement () operácia bola nahradená s okamžitou realizáciu, aby sa uvoľnil zámky zdroje rýchlejšie.
Vylepšené spracovanie SQL dopytov
Maximálna veľkosť stránky pre databázy vytvorené v rámci ODS 13 sa zvýšila zo 16 KB na 32 KB.
.
Používanie UDF bolo vo Firebird 4 agresívne zastarané:
Predvolené nastavenie pre konfiguračný parameter UdfAccessje NONE. Na to, aby sa UDF vôbec spustili, bude teraz potrebné explicitné nastavenieRestrict UDF
Knižnice UDF ( ib_udf, fbudf) už nie sú distribuované v inštalačných súpravách
.
Vylepšenie optimalizátora pre GROUP BY
Vylepšenie umožňuje použiť DESCENDINGindex na stĺpci, ktorý je určený pre GROUP BY.
.
Nové kľúčové slová vo Firebirde 4.0
Vyhradené
BINARY DECFLOAT INT128 LATERAL LOCAL LOCALTIME LOCALTIMESTAMP PUBLICATION RDB$GET_TRANSACTION_CN RDB$ERRORR DB$OLE_IN_USE RDB$SYSTEM_PRIVILEGE RESETTING TIMEZONE_HOUR TIMEZONE_MINUTE UNBOUNDED VARBINARY WINDOW WITHOUT
.
Nevyhradené
BASE64_DECODE BASE64_ENCODE BIND CLEAR COMPARE_DECFLOAT CONNECTIONS CONSISTENCY COUNTER CRYPT_HASH CTR_BIG_ENDIAN CTR_LENGTH CTR_LITTLE_ENDIAN CUME_DIST DEFINER DISABLE ENABLE EXCESS EXCLUDE EXTENDED FIRST_DAY FOLLOWING HEX_DECODE HEX_ENCODE IDLE INCLUDE INVOKER IV LAST_DAY LEGACY LIFETIME LPARAM MAKE_DBKEY MESSAGE MODE NATIVE NORMALIZE_DECFLOAT NTILE NUMBER OLDEST OTHERS OVERRIDING PERCENT_RANK POOL PRECEDING PRIVILEGE QUANTIZE RANGE RESET RSA_DECRYPT RSA_ENCRYPT RSA_PRIVATE RSA_PUBLIC RSA_SIGN_HASH RSA_VERIFY_HASH SALT_LENGTH SECURITY SESSION SIGNATURE SQL SYSTEM TIES TOTALORDER TRAPS
.
Štandardná zhoda pre dátový typ FLOAT
FLOATdátový typ bol vylepšený, aby podporoval presnosť v binárnych čísliciach, ako je definované v špecifikácii SQL: 2016. Približné numerické typy podporované programom Firebird sú 32-bitová presnosť s jednoduchou presnosťou a 64-bitový typ s dvojitou presnosťou s binárnou pohyblivou rádovou čiarkou.
.
Rozšírenia typu IDENTITY
IDENTITYStĺpec je ten, ktorý je formálne automaticky spojená s generátorom vnútornou sekvenčnej a má nastavenú hodnotu, keď vynechaný z INSERTpríkazu.
IDENTITYSub-type bol predstavený v Firebird 3 a prešiel radom rozšírenie vo verzii 4, vrátane implementácie DROP IDENTITY, ktorých GENERATED ALWAYSa OVERRIDEsmerníc, a INCREMENT BYopcie
.
Klauzula FILTER pre agregované funkcie
FILTERKlauzula rozširuje agregačné funkcie ( sum, avg, count, atď), s prídavným WHEREvety. Vrátená množina je súhrn riadkov, ktoré vyhovujú podmienkam tak hlavnej WHEREvety, ako aj tých vo vnútri FILTERklauzuly.
To možno chápať ako skratka pre situácie, kedy by sa dalo použiť agregačné funkciu s nejaké podmienky ( decode, case, iif) ignorovať niektoré z hodnôt, ktoré by boli považované za agregáciou.
Klauzulu je možné použiť s akýmikoľvek agregačnými funkciami v agregovaných alebo windowed ( OVER) príkazoch, ale nie s funkciami iba pre okno ako DENSE_RANK.
.
Rozmýšľam, či sa mi oplatí ísť do toho.
Název: Re:Je vydaná verzia 4
Přispěvatel: vandrovnik 02-06-2021, 15:54:08
https://firebirdsql.org/en/news/firebird-4-0-is-released/ (https://firebirdsql.org/en/news/firebird-4-0-is-released/)

Zatím bych použil jen na testování, nemám důvěru v první vydání čehokoli :)
Název: Re:Je vydaná verzia 4
Přispěvatel: Stanislav Hruška 02-06-2021, 16:17:29
Ja som na mysli skôr otázku, či sa mi to vôbec oplatí. Či tým niečo v praxi získam.
Název: Re:Je vydaná verzia 4
Přispěvatel: vandrovnik 02-06-2021, 16:29:05
Ja som na mysli skôr otázku, či sa mi to vôbec oplatí. Či tým niečo v praxi získam.

No to už si musíš sám rozhodnout, jestli některá z novinek je pro Tebe přínosná a v praxi použitelná. Zajímavá je třeba ta vestavěná replikace. Delší názvy identifikátorů bych nepoužíval, protože se mi nechce zjišťovat, které nástroje to snesou a které ne. Užitečný může být ten timeout pro vykonání dotazu, protože během ladění se mi občas povedlo vyrobit nějaký, který jsem radši ukončil odstřelením aplikace - takto by skončil na timeout.

Za mne ještě vítám Android64 verzi (dosud používám jakousi 3.0.8, která oficiálně vydaná ještě není).