Forum Delphi.cz

Delphi => FireDAC => Téma založeno: Stanislav Hruška 29-05-2016, 21:03:30

Název: TFDCommand - je "ukončený" ?
Přispěvatel: Stanislav Hruška 29-05-2016, 21:03:30
Potrebujem vedieť, či cmdDeposit_Upd.Transaction má "neukončené" úlohy. Myslím tým, že bol spustený (Execute), ale ešte to nebolo potvrdené, alebo zrušené (Commit, Rollback).
Vidím to dvoma spôsobmi a to pomocou:
  - premennej formulára
  - StartTransaction, Rollback, Commit.
 
Existuje nejaký iný spôsob zistiť aktuálny stav? DatasetCount po Execute je vždy nula. Samostatný Transaction.Active nie je správna cesta.
Ako mám správne postupovať?
Kód: Delphi [Vybrat]
 1.   // V DataModul
 2.   trnNoAutoCom := TFDTransaction.Create(Self);
 3.   trnNoAutoCom.Connection := conFBBasic;
 4.   trnNoAutoCom.Options.AutoCommit := False;
 5.   trnUpdate.Options.ReadOnly := False;
 6.   trnUpdate.Options.Isolation := xiReadCommitted;
 7.   trnNoAutoCom.Options.DisconnectAction := xdRollback;
 8.  
 9. function CreateNoAutoComCmd(AOwner: TComponent): TFDCommand;
 10. begin
 11.   Result := TFDCommand.Create(AOwner);
 12.   Result.Connection := dtmdBasic.conFBBasic;
 13.   Result.Transaction := dtmdBasic.trnNoAutoCom;
 14. end;
 15.  
 16.   cmdDeposit_Upd := CreateNoAutoComCmd(Self);
 17.   ...
 18.   while Assigned(Node) do
 19.   begin
 20.     if Node.CheckState = csCheckedNormal then
 21.     begin
 22.       ...
 23.       cmdDeposit_Upd.Execute();
 24.     end;
 25.  
 26.     Node := vstDeposit.GetNext(Node);
 27.   end;
 28.  
Název: Re:TFDCommand - je "ukončený" ?
Přispěvatel: Stanislav Hruška 30-05-2016, 13:24:12
Takže som si vybral cestu
Kód: [Vybrat]
  trnNoAutoCom.Options.AutoStart := False;  - StartTransaction, Rollback, Commit.