Forum Delphi.cz

Delphi => FireDAC => Téma založeno: Stanislav Hruška 01-11-2016, 13:51:42

Název: Blob z TFDQuery do TFDCommand.Param...
Přispěvatel: Stanislav Hruška 01-11-2016, 13:51:42
Moje pokusy
Kód: Delphi [Vybrat]
 1.  
 2. var
 3.   ReadStream, WriteStream: TStream;
 4. begin
 5.  
 6.   ReadStream := FqryRptTexts.CreateBlobStream(FqryRptTexts.FieldByName('CONTENT'), bmRead);
 7.   WriteStream := FcmdFOCRptTextIns.CreateBlobStream(FcmdFOCRptTextIns.ParamByName('SECTIONID'), bmWrite); // CreateBlobStream neexsituje
 8.   FcmdFOCRptTextIns.ParamByName('CONTENT').AsBlobs[I] := fldCONTENT.AsBlob // AsBlob neexistuje
 9.  
 10.   try
 11.     WriteStream.CopyFrom(ReadStream, ReadStream.Size);
 12.   finally
 13.     WriteStream.Free;
 14.     ReadStream.Free;
 15. end;
 16.  
Název: Re:Blob z TFDQuery do TFDCommand.Param...
Přispěvatel: Stanislav Hruška 01-11-2016, 19:40:15
Občas si aj spomeniem, že som o tom kedysi čosi čítal. Tak som si to našiel:
Kód: Delphi [Vybrat]
 1.   FcmdFOCRptTextIns.ParamByName('CONTENT').LoadFromStream(ReadStream);