Forum Delphi.cz

Delphi => FireDAC => Téma založeno: Stanislav Hruška 16-09-2019, 20:40:56

Název: Execute - chyba Transaction is Read Only
Přispěvatel: Stanislav Hruška 16-09-2019, 20:40:56

Kód: [Vybrat]
class function TFDFunction.NewQryUpd(const AOwner: TComponent): TFDQuery;
begin
  Result := TFDQuery.Create(AOwner);
  Result.Connection := dtmdBasic.conFOC;
  Result.UpdateTransaction := dtmdBasic.fdtrTblUpd;  // Nie je ReadOnly !!!
end;
.
  AQuery.Execute(AQuery.Params.ArraySize, 0);
Nie je dôvod na tú chybu. Overil som si stav. Nikde som sa nedočítal, či Execute používa UpdateTransaction , alebo Transaction. Ale Transaction nemám priradené. To by malo vyhodiť chybu.
Keď som používal Transaction, tak to išlo bez chyby.
Ako to vlastne je?
Název: Re:Execute - chyba Transaction is Read Only
Přispěvatel: pf1957 17-09-2019, 08:28:57
Nikde som sa nedočítal, či Execute používa UpdateTransaction , alebo Transaction. Ale Transaction nemám priradené. To by malo vyhodiť chybu.
Spatne jsi cetl: http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Rio/en/FireDAC.Comp.Client.TFDRdbmsDataSet.Transaction (http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Rio/en/FireDAC.Comp.Client.TFDRdbmsDataSet.Transaction)