Forum Delphi.cz

Delphi => FireDAC => Téma založeno: Stanislav Hruška 23-10-2019, 17:54:56

Název: (FDTAble - Filter).Locate čo prehľadáva
Přispěvatel: Stanislav Hruška 23-10-2019, 17:54:56
Ak nastavím vo FDTable filter, tak čo bude prehľadávať FDTalbe.Locate()?