Forum Delphi.cz

Delphi => Obecné => Téma založeno: pepak 02-07-2012, 12:12:47

Název: Delphi XE2 vs. property typu record
Přispěvatel: pepak 02-07-2012, 12:12:47
Zjišťuji, že Delphi XE2 si na rozdíl od 2009 a starších neporadí s konstrukcí typu:
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. type
 2.   TZaznam = record
 3.     Hodnota: integer;
 4.     end;
 5.   // ...
 6.   TTrida = class
 7.     // ...
 8.     constructor Create;
 9.     property Zaznam: TZaznam read fZaznam write fZaznam;
 10.     end;
 11. //...
 12. constructor TTrida.Create;
 13. begin
 14.   with Zaznam do Hodnota := 123;
 15. end;
XE2 zjevně chtějí zapisovat záznam jako celek, ne po jednotlivých částech, a proto mi na řádku 14 vyhodí chybu, že do levé strany se nedá zapisovat. Má to svou logiku, ale je to krajně nepohodlné. Nedají se XE2 nějak přesvědčit, aby se k tomu chovaly stejně jako 2009 a prostě tenhle zápis přeložily jako "načti property do dočasné proměnné, uprav dočasnou proměnnou, zapiš dočasnou proměnnou do property"?