Odpověď

Upozornění: do tohoto tématu bylo naposledy přispěno před 120 dny.
Zvažte prosím založení nového tématu.
Jméno:
E-mail:
Předmět:
Ikona zprávy:

Ověření:
Kolik je šest plus čtyři (slovem):

Zkratky: stiskněte shift+alt+s pro odeslání nebo shift+alt+p pro prohlédnutí


Shrnutí tématu

Poslal: Kony
« kdy: 15-11-2017, 16:36:21 »

at zkousim jak zkousim tak nic..

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. Document.LoadFromStream('http://xxx.xxx.xxx.xxx:10001/oscamapi.html?part=status');Takze jsem to vyresil takto :

nactu soubor xml do memo pomoci

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. DownloadURL_NOCache('http://root:rootjaksvina@172.16.33.204:10001/oscamapi.html?part=status', verze);


a potom

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. Document := LoadXMLData(verze);

a jede to uuplne krasne..
Poslal: xnukes
« kdy: 15-11-2017, 15:52:15 »

Takze dekuji mockrat pomoc od Delfina.. Vyresili jsme to uuuplne perfektne..

 pokud by nekdo potreboval tak je to tady :

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. unit Unit1;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6.   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 7.   Dialogs, StdCtrls, XMLIntf, XMLDoc;
 8.  
 9. type
 10.   TForm1 = class(TForm)
 11.     Button1: TButton;
 12.     Label1: TLabel;
 13.     Label2: TLabel;
 14.     Label3: TLabel;
 15.     Label4: TLabel;
 16.     Edit1: TEdit;
 17.     Label6: TLabel;
 18.     Label7: TLabel;
 19.     Label8: TLabel;
 20.     Label9: TLabel;
 21.     Label5: TLabel;
 22.     procedure Button1Click(Sender: TObject);
 23.   private
 24.     { Private declarations }
 25.   public
 26.     { Public declarations }
 27.   end;
 28.  
 29. var
 30.   Form1: TForm1;
 31.  
 32. implementation
 33.  
 34. {$R *.dfm}
 35.  
 36. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 37. var
 38.   Oscam: IXMLNode;
 39.   Status: IXMLNode;
 40.   Client: IXMLNode;
 41.   Request: IXMLNode;
 42.   Connect: IXMLNode;
 43.   Document: IXMLDocument;
 44.  
 45.   function CheckNode(const Node: IXMLNode; const Name: string = ''; Required: Boolean = True): IXMLNode;
 46.   begin
 47.     Result := Node;
 48.     if (Required and not Assigned(Result)) or ((Name <> '') and Assigned(Result) and (Result.NodeName <> Name)) then
 49.       raise Exception.CreateFmt('Expected node "<%s>" not found.', [Name]);
 50.   end;
 51.  
 52.   function ChildNode(const Node: IXMLNode; const Name: string): IXMLNode;
 53.   begin
 54.     Result := Node.ChildNodes.FindNode(Name);
 55.   end;
 56.  
 57.   function AttrValue(const Node: IXMLNode; const Name: string; const Null: string = ''; Required: Boolean = False): string;
 58.   var
 59.     Value: OleVariant;
 60.   begin
 61.     Result := Null;
 62.     if Required and not Node.HasAttribute(Name) then
 63.       raise Exception.CreateFmt('Expected attribute "%s" not found.', [Name]);
 64.     Value := Node.Attributes[Name];
 65.     if not VarIsNull(Value) then
 66.       Result := VarToStr(Value);
 67.   end;
 68.  
 69. begin
 70.   Document := LoadXMLDocument('oscam.xml');                 // nacteme XML; jina moznost je nacist jej ze stringu pomoci LoadXMLData
 71.   if not Assigned(Document) then
 72.     raise Exception.Create('XML loading failed.');
 73.  
 74.   Oscam := CheckNode(Document.DocumentElement, 'oscam');      // <oscam> node
 75.   Status := CheckNode(ChildNode(Oscam, 'status'));            // <status> node
 76.   Client := CheckNode(Status.ChildNodes[0], 'client');        // <client> node, 1. v poradi
 77.  
 78.   while Assigned(Client) do                                   // iterace dokud nenajdeme node <client> s hledanym "name" atributem
 79.   begin
 80.     if AttrValue(Client, 'name') = Edit1.Text then               // <client name="?"> - nasli jsme klienta
 81.     begin
 82.       Label5.Caption := '';
 83.       Request := CheckNode(ChildNode(Client, 'request'));     // <client><request>
 84.       Connect := CheckNode(ChildNode(Client, 'connection'));  // <client><connection>
 85.  
 86.       Label1.Caption := AttrValue(Client, 'name');            // <client name="?">
 87.       Label2.Caption := AttrValue(Client, 'protocol');        // <client protocol="?">
 88.       Label3.Caption := AttrValue(Request, 'answered');       // <client><request answered="?">
 89.       Label4.Caption := AttrValue(Connect, 'ip');             // <client><connection ip="?">
 90.  
 91.       Break;                                                  // koncime iteraci
 92.     end
 93.      else
 94.       begin
 95.         Label5.Caption := 'Login odpojen a nebo neexistuje';
 96.       end;
 97.     Client := CheckNode(Client.NextSibling, 'client', False); // dosadime nasledujici <client> node (pokud nebyl posledni)
 98.   end;
 99. end;


Jen jeste otazka.... jak natahnout xml soubor primo ze serveru abych nemusel xml soubor predukladat na disk.. ??

TFileStream ?
Poslal: Kony
« kdy: 15-11-2017, 15:12:09 »

Takze dekuji mockrat pomoc od Delfina.. Vyresili jsme to uuuplne perfektne..

 pokud by nekdo potreboval tak je to tady :

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. unit Unit1;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6.   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 7.   Dialogs, StdCtrls, XMLIntf, XMLDoc;
 8.  
 9. type
 10.   TForm1 = class(TForm)
 11.     Button1: TButton;
 12.     Label1: TLabel;
 13.     Label2: TLabel;
 14.     Label3: TLabel;
 15.     Label4: TLabel;
 16.     Edit1: TEdit;
 17.     Label6: TLabel;
 18.     Label7: TLabel;
 19.     Label8: TLabel;
 20.     Label9: TLabel;
 21.     Label5: TLabel;
 22.     procedure Button1Click(Sender: TObject);
 23.   private
 24.     { Private declarations }
 25.   public
 26.     { Public declarations }
 27.   end;
 28.  
 29. var
 30.   Form1: TForm1;
 31.  
 32. implementation
 33.  
 34. {$R *.dfm}
 35.  
 36. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 37. var
 38.   Oscam: IXMLNode;
 39.   Status: IXMLNode;
 40.   Client: IXMLNode;
 41.   Request: IXMLNode;
 42.   Connect: IXMLNode;
 43.   Document: IXMLDocument;
 44.  
 45.   function CheckNode(const Node: IXMLNode; const Name: string = ''; Required: Boolean = True): IXMLNode;
 46.   begin
 47.     Result := Node;
 48.     if (Required and not Assigned(Result)) or ((Name <> '') and Assigned(Result) and (Result.NodeName <> Name)) then
 49.       raise Exception.CreateFmt('Expected node "<%s>" not found.', [Name]);
 50.   end;
 51.  
 52.   function ChildNode(const Node: IXMLNode; const Name: string): IXMLNode;
 53.   begin
 54.     Result := Node.ChildNodes.FindNode(Name);
 55.   end;
 56.  
 57.   function AttrValue(const Node: IXMLNode; const Name: string; const Null: string = ''; Required: Boolean = False): string;
 58.   var
 59.     Value: OleVariant;
 60.   begin
 61.     Result := Null;
 62.     if Required and not Node.HasAttribute(Name) then
 63.       raise Exception.CreateFmt('Expected attribute "%s" not found.', [Name]);
 64.     Value := Node.Attributes[Name];
 65.     if not VarIsNull(Value) then
 66.       Result := VarToStr(Value);
 67.   end;
 68.  
 69. begin
 70.   Document := LoadXMLDocument('oscam.xml');                 // nacteme XML; jina moznost je nacist jej ze stringu pomoci LoadXMLData
 71.   if not Assigned(Document) then
 72.     raise Exception.Create('XML loading failed.');
 73.  
 74.   Oscam := CheckNode(Document.DocumentElement, 'oscam');      // <oscam> node
 75.   Status := CheckNode(ChildNode(Oscam, 'status'));            // <status> node
 76.   Client := CheckNode(Status.ChildNodes[0], 'client');        // <client> node, 1. v poradi
 77.  
 78.   while Assigned(Client) do                                   // iterace dokud nenajdeme node <client> s hledanym "name" atributem
 79.   begin
 80.     if AttrValue(Client, 'name') = Edit1.Text then               // <client name="?"> - nasli jsme klienta
 81.     begin
 82.       Label5.Caption := '';
 83.       Request := CheckNode(ChildNode(Client, 'request'));     // <client><request>
 84.       Connect := CheckNode(ChildNode(Client, 'connection'));  // <client><connection>
 85.  
 86.       Label1.Caption := AttrValue(Client, 'name');            // <client name="?">
 87.       Label2.Caption := AttrValue(Client, 'protocol');        // <client protocol="?">
 88.       Label3.Caption := AttrValue(Request, 'answered');       // <client><request answered="?">
 89.       Label4.Caption := AttrValue(Connect, 'ip');             // <client><connection ip="?">
 90.  
 91.       Break;                                                  // koncime iteraci
 92.     end
 93.      else
 94.       begin
 95.         Label5.Caption := 'Login odpojen a nebo neexistuje';
 96.       end;
 97.     Client := CheckNode(Client.NextSibling, 'client', False); // dosadime nasledujici <client> node (pokud nebyl posledni)
 98.   end;
 99. end;


Jen jeste otazka.... jak natahnout xml soubor primo ze serveru abych nemusel xml soubor predukladat na disk.. ??
Poslal: rustymattock
« kdy: 15-11-2017, 00:48:09 »

nedal mi spát ten tvůj zvláštní node <status>

Jestli máš někde dále v XML (kam si nám to už nezkopíroval) konec uzlu <status/>, tak všechny uzly <client> patří právě uzlu <status> a nikoliv DocumetElementu.
Takže namísto:
Label1.Caption = XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.Nodes[f].Attributes['name'];
by se musel vnořit o jednu úroveň hlobjěji:
a = XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.Nodes['status'].ChildNodes.Nodes[f].Attributes['name'];
if a= to_co_chci then
begin
  mám _můj_uzel_můžu_načíst_další_atributy
end;
Poslal: rustymattock
« kdy: 14-11-2017, 23:56:45 »

odpočítej si kolik uzlú (všech s jakámkoliv názvem, které jsou v hierarchii hned pod documentelemntem OSCAM.
To jest:
status (byť jsem měl za to, že element má na konci lomítko, když není párový, ale já tomu zas tolik nerozumím)
client
už ale nikoli request, jelikož ten už patří jako child uzlu client.
další v pořadí je další client.... atd

jestli máš neznámý počet uzlů, tak zkus třeba tohle. Zjistí počet uzlů a systematický zjišťuje, zda není atribut name právě ten, který hledáš:


Count, f :integer;
a:widestring;

a pak:
Count:=XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.Nodes.Count;
For f:=0 to Count-1 do
begin
  a:=XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.Nodes[f].Attributes['name'];
  if a:=to_co_chci then
  begin

  end;
end;

může být ?
Poslal: Kony
« kdy: 14-11-2017, 23:43:05 »

ale poprosim o to jak si na to prisel ze bude

...ChildNodes.Nodes[4]   bude kony1
...ChildNodes.Nodes[5]   bude kony2
...ChildNodes.Nodes[6]   bude kony3
Poslal: rustymattock
« kdy: 14-11-2017, 23:38:38 »

jestli se mi ještě oči nekříží, tak se opravuji...
...ChildNodes.Nodes[4]   bude kony1
...ChildNodes.Nodes[5]   bude kony2
...ChildNodes.Nodes[6]   bude kony3


Ale to je (takhle pozdě) detail. Hlavně že víš, jak dostaneš do proměnné správný atribut
Poslal: Kony
« kdy: 14-11-2017, 23:32:44 »

jak si na to prisel ze bude 6ty ????

a mimo toho je tam tech odstavcu stejnych mraky.. jen se to meni prave v ton name... a potom se to rozlisuje... pro kazdy name je to jinaci
Poslal: rustymattock
« kdy: 14-11-2017, 23:31:19 »

Kony, dej tam zatim tenhle ošklivý kód (jelikož uznávám, že na to chceš jít úhledněji):

XMLDocument1.FileName := 'oscam.xml';
XMLDocument1.Active:=True;

Label1.Caption = XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.Nodes[5].Attributes['name'];

Předpokládá to, že kony2 bude vždy v 6. node 'client', ale jestli opravdu bude, tak to to bude fungovat
Poslal: Kony
« kdy: 14-11-2017, 22:53:05 »

Dalsi napoveda :) Timto kodem hledas v node client subnode name:

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. STitle := ANode.ChildNodes['name'].Text;

Coz by odpovidalo strukture jako je tato:

Kód: XML [Vybrat]
 1. <client>
 2.    <name>
 3.    </name>
 4. <client>

jak ten kod muze vedet ze ma na zacatku hledat v node Client a ne nekde jinde ???? to tam prece nikde neni urceny.. jenom tam je ze ma hledat "name"

co kdyz name bude jeste v nejaky jinaci instanci (odstavci-node)
Poslal: Kony
« kdy: 14-11-2017, 22:41:44 »

tyjo, tak tohle vazne nedavam....

potrebuju z kodu xml najit jmeno "kony2"

Kód: Delphi [Vybrat]
 1.  <client type="c" name="kony2" desc="" protocol="newcamd (generic)" protocolext="" au="0" thid="id_0x9e100b8">
 2.          <request caid="0D96" srvid="3397" ecmtime="27" ecmhistory="65,80,38,50,114,133,115,79,55,30,49,30,149,32,39,27" answered="bbb_skylink0D96 (cache)">Skylink: Dajto HD</request>
 3.          <times login="2017-11-03T18:05:31+0100" online="956821" idle="6"/>
 4.          <connection ip="vvv.vvv.vvv.vvv" port="49159">OK</connection>
 5.       </client>

a potom priradit
Kód: Delphi [Vybrat]
 1. Label1.Caption = 'kony2' //name
 2. Label2.Caption = 'newcamd (generic)' //protocol
 3. Label3.Caption = '"bbb_skylink0D96 (cache)">Skylink: Dajto HD' //answered
 4. Label4.Caption = 'vvv.vvv.vvv.vvv' //connection ip

uz to zkousim jak dlouho a porad nic
Poslal: Delfin
« kdy: 14-11-2017, 22:34:00 »

Dalsi napoveda :) Timto kodem hledas v node client subnode name:

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. STitle := ANode.ChildNodes['name'].Text;

Coz by odpovidalo strukture jako je tato:

Kód: XML [Vybrat]
 1. <client>
 2.    <name>
 3.    </name>
 4. <client>

Ty chces ale cist hodnotu atributu toho node, tj.:

Kód: XML [Vybrat]
 1. <client name="root"><client>

Takze?

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. STitle := ANode.?

Property Attributes
Poslal: Kony
« kdy: 14-11-2017, 22:19:55 »

no nejak me to dneska nemysli... cumim do toho jak husa do kamen....
Poslal: Delfin
« kdy: 14-11-2017, 22:17:01 »

ale ocividne to neni ono

Napoveda :):

Kód: XML [Vybrat]
 1. <node attribute="attribute value">node value</node>
Poslal: Kony
« kdy: 14-11-2017, 22:13:11 »

no je tohle docela dost obecny. mohl by si mi to prosim priblizit primo na muj pripad ????

zkousim tohle :

Kód: Delphi [Vybrat]
 1. var
 2.   RSS: string;
 3.   LocalRSS: TFileName;
 4.   StartItemNode: IXMLNode;
 5.   ANode: IXMLNode;
 6.   STitle, sDesc, sLink: widestring;
 7. begin
 8.   XMLDocument1.FileName := 'oscam.xml';
 9.   XMLDocument1.Active := True;
 10.   StartItemNode := XMLDocument1.DocumentElement.ChildNodes.First.ChildNodes.FindNode('name="kony2"');
 11.     ANode := StartItemNode;
 12.     repeat
 13.       STitle := ANode.ChildNodes['name'].Text;
 14.       sLink := ANode.ChildNodes['status'].Text;
 15.       sDesc := ANode.ChildNodes['protocol'].Text;
 16.       with ListView1.Items.Add do
 17.       begin
 18.         Caption := STitle;
 19.         SubItems.Add(sLink);
 20.         SubItems.Add(sDesc)
 21.       end;
 22.       ANode := ANode.NextSibling;
 23.     until ANode = nil;
 24. end;

ale ocividne to neni ono